Aangepaste dienstenbeschrijving Berichtenverkeer Wmo en Jw

ergotherapie_9065.jpg

Er is een nieuwe versie van de Dienstenbeschrijvingen over het Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet. We hebben gemeenten hierover geïnformeerd via de bij ons bekende contactpersoon. 

In de verwerkersovereenkomst tussen VECOZO en gemeenten is een verwijzing naar de meest recente versie van de Dienstenbeschrijvingen over het Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet opgenomen. Conform VECOZO-beleid zijn de Dienstenbeschrijvingen geüpdatet.

De belangrijkste wijziging betreft een update over de toepasselijke logging. De wijzigingen zijn afgestemd met de VNG. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via administratie@vecozo.nl.

Terug naar overzicht