Aanpassing voor paramedische zorg per 1 juli 2024

Aanbieders van paramedische zorg moeten vanaf 1 juli 2024 declareren middels de Generieke Declaratie Standaard (GDS) 2.0 . Per 1 juli 2024 mogen GGZ aanbieders ook van de 2.0 standaard gebruik maken. Zij zijn niet verplicht per 1 juli over te stappen.

Begin januari besloten de ketenpartijen die werken aan de implementatie van de GDS 2.0 om de implementatiedatum van de nieuwe standaard uit te stellen naar 1 juli 2024. Door dit uitstel krijgen alle ketenpartijen meer tijd voor de ketentesten en de implementatiewerkzaamheden. Zo verloopt de overgang naar de GDS 2.0 soepeler.

Voor verrichtingen die vanaf 1 juli plaatsvinden, kunnen paramedische zorgverleners alleen nog met de GDS 2.0 standaard declareren. De PM304 standaard kan daar niet meer voor gebruikt worden.

GGZ aanbieders declareren momenteel met de GDS 1.0 versie. Zij kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van de GDS2.0, maar zijn nog niet verplicht over te stappen. De GDS 1.0 wordt gedurende een langere periode ondersteund. Zodra meer bekend is over deze overstaptermijn volgt meer informatie.

Terug naar overzicht