Uitstel Declareren GDS 2.0

De ingebruikname van de Generieke Declaratie Standaard (GDS) 2.0 per 1 juli is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum in 2024. Aanbieders in de paramedische zorg blijven tot nader orde gebruik maken van de PM304 standaard. Voor aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, geldt dat zij gebruik blijven maken van de GDS1.0.

Naar aanleiding van de (keten)test resultaten is gebleken dat niet alle EPD leveranciers tijdig gereed zijn om de GDS 2.0 standaard te ondersteunen. De branchepartijen (ZN, KNGF, PPN en NVvP) menen dat het risico dat zorgaanbieders niet in staat zijn hun verrichtingen te declareren of te factureren te groot is om vast te houden aan de implementatiedatum van 1 juli.

Na consultatie van de betreffende EPD leveranciers besluiten de branchepartijen begin juni over een nieuwe ingangsdatum vastgesteld, zodat de overgang naar de GDS 2.0 soepeler kan verlopen. De implementatie zal in ieder geval na de zomerperiode plaatsvinden.

Terug naar overzicht