VECOZO en Open Line lanceren de dienst MDO

VECOZO OpenLine MDO.png

VECOZO, de landelijke dienstverlener in veilige digitale communicatie in de zorg en Open Line, expert in managed IT-services, kondigen een samenwerking aan voor een landelijke dienst ter ondersteuning van Multi Disciplinair Overleggen (MDO’s).

De samenwerking is gericht op het verbeteren van de zorguitkomsten
Dit door ondersteuning van samenwerking tussen én digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen MDO-deelnemers. VECOZO levert een betrouwbare digitale omgeving via Open Line's Vitaly-platform. Dit initiatief bouwt voort op de positieve resultaten vanuit oncologieregio Oncomid en belooft een nieuwe standaard te zetten voor samenwerkingen in zorg en netwerkzorg.

VECOZO en Open Line zetten een grote stap voorwaarts in de zorg met hun ICT-platform
De dienst MDO maakt niet alleen de SONCOS-normen voor de behandeling van kankerpatiënten haalbaar, maar verhoogt ook de efficiëntie van multidisciplinaire overleggen. Door het verminderen van uitval en herplanning van patiënten kunnen met dezelfde capaciteit meer nieuwe patiënten besproken worden, terwijl tegelijkertijd de administratieve last voor zorgprofessionals aanzienlijk vermindert. Deze vooruitgang belooft een significante verbetering in de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, te starten bij MDO-ondersteuning, maar uit te breiden naar andere regionale of landelijke samenwerkingsvormen in zorg.

Han Tanis, Directeur bij VECOZO: "VECOZO zet zich met de dienst MDO in voor landelijke standaardisatie tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven, net als met al onze andere diensten. Deze landelijke standaardisatie heeft als groot voordeel dat interoperabiliteit bij ketensamenwerking over heel Nederland direct geregeld is. De standaardisatie heeft daardoor ook een positief effect op de ICT-kosten van alle zorginstellingen omdat voor verschillende type MDO’s alle informatie via één platform gedeeld kan worden."

Jo Verstappen, CEO bij Open Line: "Vanuit de samenwerking kunnen zorginstellingen versneld een landelijk dekkend netwerk van verschillende MDO types realiseren, te starten met Oncologie, Vaatchirurgie en Cardiologie. De ambitie is om van daaruit andere (regionale) samenwerkingen te ondersteunen, het platform is er klaar voor."

Terug naar overzicht