Over VECOZO

Hét digitale communicatiepunt voor ketenpartijen in de zorg

VECOZO, hét landelijk communicatiepunt voor de zorg, biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen. We zijn in 2002 opgericht door een aantal zorgverzekeraars vanuit de behoefte aan administratieve lastenverlichting voor de hele keten. Inmiddels zijn alle zorgverzekeraars, zorgkantoren, en nagenoeg alle zorgaanbieders en (indirect) gemeenten bij VECOZO aangesloten. In 2016 wisselden zorgpartijen meer dan 2 miljard berichten uit via onze digitale omgeving.

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie is een belangrijke maatschappelijke rol te spelen in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met onze dienstverlening als digitaal communicatiepunt, richten we ons op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor continue verbetering van onze dienstverlening, om onze klanten optimaal te faciliteren in hun administratieve processen, specifiek op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Kernwaarden

Veilig en betrouwbaar
VECOZO staat voor veiligheid. We hechten veel waarde aan veiligheid van processen, systemen en data en het integer handelen van onze medewerkers. Het nakomen van afspraken en de hoge kwaliteit van onze dienstverlening, maken VECOZO tot de betrouwbare ketenpartner.
 
Dynamisch en vooruitstrevend
VECOZO en haar omgeving zijn voortdurend in beweging. Onze dienstverlening en medewerkers zijn continu in ontwikkeling door hier proactief en slagvaardig op in te spelen en het lef te hebben buiten gebaande paden te treden om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren.
 
Klant- en resultaatgericht 
We werken samen met klanten en collega's om onze gezamenlijke doelstellingen en resultaten te behalen en de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Transparantie in deze samenwerking zorgt voor heldere verwachtingen, vertrouwen en verbinding tussen medewerkers en ketenpartners. 

Uitleganimatie VECOZO

Screenshot animatie VECOZO

Benieuwd wat VECOZO nu precies doet?
Bekijk de animatie en zie in twee minuten hoe VECOZO werkt: https://youtu.be/htt2FvmDVk4

Leaflets over VECOZO

Wet- en regelgeving

Als VECOZO streven wij naar het veilig uitwisselen van digitale gegevens. Dit maakt dat wij compliancy, ofwel  het aantoonbaar voldoen aan relevante wet- en regelgeving, hoog in het vaandel hebben staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wettelijke verplichting tot het beveiligen van persoonsgegevens en de meldplicht datalekken (WBP), alsook het voldoen aan de NEN-7510 norm.   

Samen borgen veilige gegevensuitwisseling

Wij verlenen toegang tot de VECOZO-omgeving op basis van een overeenkomst, waarin VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) zijn  geborgd. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de geldende wet- en regelgeving.
Werkt u via een softwareoplossing van een derde partij? Zorg er dan voor dat u samen met deze derde, voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Immers, veilige gegevensuitwisseling in de zorgketen gaat ons allemaal aan. Wij houden hier scherp oog voor. Doe u dat samen met ons?

Wilt u weten welke VGA voor uw organisatie van toepassing zijn en/of wenst u aanvullende informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier indien u zich wilt aanmelden als nieuwe klant.