Continuïteitsbijdrage GGZ

Vanaf 23 juni 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. 

Zorgverzekeraars bieden met de CB-regeling GGZ Generiek passende steun aan GGZ-aanbieders die door vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden. 

 

Met GGZ-aanbieders wordt specifiek bedoeld: zorgaanbieders die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen euro. 

Wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen? 

De regeling loopt van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020. De bijdrage kan vanaf 23 juni via VECOZO worden aangevraagd. 

 

 

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden? 

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig: 

  • een aansluiting bij VECOZO 
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO 

 

Let op! 

  • Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
  • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie vast geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. 


 

Voor welke periode geldt de CB-regeling GGZ?
 

De regeling loopt met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020.  

 

 

Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage voor GGZ-aanbieders? 

De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voor de zorgaanbieders in de GGZ vergoeden we hier 85% van. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die ze daarover hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet. 

 

Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor GGZ: 45%). Dat is ook logisch omdat anders dubbel betaald zou worden voor zorg en de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen. 

 

 

Vragen? 

  • Heeft u een technische vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Lees dan de antwoorden op de veelgestelde vragen. 
  • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat. 
  • De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 
    Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar. 

Documenten

Continuïteitsbijdrage
Titel Type Grootte Gewijzigd
Infographic continuïteitsbijdrage.pdf pdf 436,03 kB 12-05-2020
Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage.pdf pdf 91,56 kB 12-05-2020
Stroomschema.pdf pdf 445,55 kB 29-05-2020