Veelgestelde vragen

Bekijk vragen en antwoorden over de continuïteitsbijdrage-regeling en het Zorginkoopportaal.

Continuïteitsbijdrage-regeling

Bekijk de infographic continuïteitsbijdrage (PDF) voor een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie.

1. Ik ben zorgaanbieder en door de coronacrisis loop ik inkomsten mis. Hierdoor kom ik nu in de problemen. Is hier een regeling voor?

Ja, zorgverzekeraars komen zorgaanbieders die in financiële problemen komen door minder inkomsten tijdens de coronacrisis financieel tegemoet. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis. Daarnaast zijn er algemene regelingen vanuit de Rijksoverheid. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het geen zorg uit de Zorgverzekeringswet betreft.

2. Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder. 

De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar.

3. Voor wie is de continuïteitsbijdrage bedoeld?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. In het 'overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage' op de website van ZN staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

4. Voor wie is de continuïteitsbijdrage niet bedoeld?

De continuïteitsbijdrage is niet bedoeld voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij primaire hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg (zoals ziekenhuizen en huisartsen) en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg (zoals verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg). Met deze zorgaanbieders maken zorgverzekeraars afzonderlijke afspraken.

De bijdrage is ook niet bedoeld voor opticiens en audiciens zonder zorgcontract; deze worden verwezen naar de bestaande rijksregelingen. De bijdrage is evenmin niet bedoeld voor compensatie van kosten die zonder coronacrisis ook niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

5. Voor welke periode geldt de continuïteitsbijdrage-regeling?

De regeling gaat in mei open en loopt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Als zorgverzekeraars dat noodzakelijk vinden, kan deze regeling verlengd worden.

6. Vanaf wanneer kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?

Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

 • vanaf 15 mei: fysiotherapie
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal
 • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal
 • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal

7. Wanneer ontvang ik de eerste bijdrage op mijn rekening?

De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is. 

Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

8. Moet ik de continuïteitsbijdrage terugbetalen?

De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

9. Ik ben zorgaanbieder en wil graag aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage vindt u op de website van ZN.

10. Hoe wordt de hoogte van de continuïteitsbijdrage vastgesteld?

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vindt u in het document Continuïteitsbijdrage-regeling op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

11. Ik heb mij aangemeld voor steun vanuit de overheid. Kan ik daarnaast ook nog gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is.

12. Hoe kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

Dat kan vanaf 15 mei via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Bekijk het stroomschema om te zien hoe u de continuïteitsbijdrage aan kunt vragen.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

 • een aansluiting bij VECOZO
 • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! 

 • Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
 • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie vast geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. 

Zorginkoopportaal

13. Hoe kan ik inloggen op het Zorginkoopportaal?

Lees de instructie voor het inloggen op het Zorginkoopportaal.

14. Waar vind ik de contactgegevens van de zorgverzekeraars?

Ga naar de contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Naar alle vragen en antwoorden over het Zorginkoopportaal

Documenten

Continuïteitsbijdrage
Titel Type Grootte Gewijzigd
Infographic continuïteitsbijdrage.pdf pdf 436,03 kB 12-05-2020
Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage.pdf pdf 91,56 kB 12-05-2020
Stroomschema.pdf pdf 445,55 kB 29-05-2020