Veelgestelde vragen

Bekijk vragen en antwoorden over de continuïteitsbijdrage-regeling en het Zorginkoopportaal.

Continuïteitsbijdrage-regeling

1. Ik ben zorgaanbieder en door de coronacrisis loop ik inkomsten mis. Hierdoor kom ik nu in de problemen. Is hier een regeling voor?

Ja, zorgverzekeraars komen zorgaanbieders die in financiële problemen komen door minder inkomsten tijdens de coronacrisis financieel tegemoet. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis. Daarnaast zijn er algemene regelingen vanuit de Rijksoverheid. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het geen zorg uit de Zorgverzekeringswet betreft.

2. Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder. 

De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar.

3. Voor wie is de continuïteitsbijdrage bedoeld?

De continuïteitsbijdrage die tot en met 14 juli kon worden aangevraagd was bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. In het 'overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage' op de website van ZN staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

De continuïteitsbijdrage die vanaf 21 juli aangevraagd kan worden geldt voor de onderstaande zorgaanbieders:

 1. Poliklinische en dienstapotheken. Voor hen staat van 21 juli tot en met 21 augustus de mogelijkheid open een bijdrage aan te vragen voor de periode 1 maart tot en met 30 juni. De verlenging tot en met 31 augustus kunnen zij, wanneer zij daar gebruik van willen maken, daarna aanvragen van 28 augustus tot en met 11 september.
 2. Onderstaande zorgaanbieders krijgen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus de mogelijkheid een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zij hadden nog niet eerder deze gelegenheid. De looptijd van de bijdrage is voor hen de periode 1 maart tot en met 30 juni  2020. Dit betreft onder andere:
 • ZBC’s in de medisch specialistische zorg
 • Aanbieders van kraamzorg
 • Laboratoria
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
 • Nederlandse Transplantatiestichting

4. Voor welke periode geldt de continuïteitsbijdrage-regeling?

De regeling ging in mei open en loopt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 14 juli 2020. Als zorgverzekeraars dat noodzakelijk vinden, kan deze regeling verlengd worden. De sluitingsdatum geldt niet voor ggz-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Daarvoor geldt een aparte regeling: continuïteitsbijdrage GGZ

De regeling die vanaf 21 juli aangevraagd kan worden voor de eerder genoemde zorgsoorten heeft een looptijd van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

5. Vanaf wanneer kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?

De eerder genoemde zorgsoorten kunnen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus de continuïteitsbijdrage aanvragen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal.

6. Hoe kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

Vanaf 21 juli tot en met 21 augustus 2020 kan deze continuïteitsbijdrage aangevraagd worden via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal, op de AGB-code van de onderneming.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

 • een aansluiting bij VECOZO
 • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! 

 • Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
 • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie vast geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. 

Zorginkoopportaal

7. Hoe kan ik inloggen op het Zorginkoopportaal?

Lees de instructie voor het inloggen op het Zorginkoopportaal.

8. Waar vind ik de contactgegevens van de zorgverzekeraars?

Ga naar de contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Naar alle vragen en antwoorden over het Zorginkoopportaal

Documenten

Continuïteitsbijdrage
Titel Type Grootte Gewijzigd
Infographic continuïteitsbijdrage.pdf pdf 436,03 kB 12-05-2020
Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage.pdf pdf 91,56 kB 12-05-2020
Stroomschema.pdf pdf 445,55 kB 29-05-2020