Ik wil een wijziging doorgeven...

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO en is degene die namens de onderneming verantwoordelijk is voor het doorgeven van administratieve wijzigingen en het beheer van accounts. In de meeste gevallen via Gebruikersbeheer en sommige wijzigingen via één van onderstaande formulieren. Ook als de contactpersoon niet aanwezig is binnen de organisatie of als u alleen PGB-aanbieder bent, kunt u de onderstaande formulieren gebruiken.

Wijzigen gegevens van de ondernemingWijzigen van de eerste contactpersoon (en accounts bij afwezigheid contactpersoon)

 

Aanvragen en wijzigen van de tweede contactpersoon

Aanvragen en wijzigen accounts (Gebruikersbeheer, alleen toegankelijk voor de contactpersoon)

 

Wijzigen e-mailadres van tekenbevoegde en/of (hoofd)contactpersoon

 

Aanvragen testcertificaten

 

 

 

Aanvragen VECOZO-accounts

Een VECOZO-account is persoonsgebonden en wordt op naam uitgegeven. Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk is voor uw medewerker(s) om gebruik te maken van onze diensten, dan willen wij u vragen voor elke medewerker afzonderlijk een account aan te vragen. De contactpersoon kan via Gebruikersbeheer online accounts aanvragen en wijzigen. Bij de aanvraag geeft de contactpersoon aan welke diensten de gebruiker van het account mag gebruiken namens de instantie.

Bent u geen contactpersoon en is deze niet aanwezig? Dan kunt u gebruik maken van het digitale formulier.

Wijzigen diensten

De aansluiting uitbreiden met een (nieuwe) dienst? U kunt dit doen via het daarvoor bestemde formulier.

Met bovenstaand formulier voegt u een dienst toe aan uw overeenkomst met VECOZO. Om de accounts die behoren tot uw onderneming toegang te geven tot de aangevraagde dienst moet de contactpersoon, nadat de wijzigingsaanvraag is afgerond, zelf de autorisaties van de betreffende accounts wijzigen via Gebruikersbeheer. 

Naar de veelgestelde vragen over Gebruikersbeheer

(Hoofd)contactpersoon of tekenbevoegde wijzigen

Een wijziging doorgeven met betrekking tot de tekenbevoegde of (hoofd)contactpersoon? Bijvoorbeeld omdat de huidige (hoofd)contactpersoon en/of tekenbevoegde uit dienst zijn of niet langer het eerste aanspreekpunt voor VECOZO zijn?

De (hoofd)contactpersoon moet in dienst zijn van uw organisatie (loondienst/directie). De (hoofd)contactpersoon kan dezelfde persoon zijn als de tekenbevoegde van de onderneming, maar dat hoeft niet.

Contactgegevens (hoofd)contactpersoon of tekenbevoegde wijzigen

Het e-mailadres van de (hoofd)contactpersoon gebruiken wij voor het toesturen van vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld de gebruikersnummers van de VECOZO-accounts. Is het geregistreerde e-mailadres bij VECOZO niet meer actueel? Wijzig dit via het betreffende formulier.

Wij vragen om een zakelijk, persoonsgebonden e-mailadres bij de (hoofd)contactpersoon en tekenbevoegde vanwege de vertrouwelijkheid van de te verzenden informatie.

Telefoonnummer van de (hoofd)contactpersoon en/of tekenbevoegde wijzigen 

Om het telefoonnummer van de (hoofd)contactpersoon en/of tekenbevoegde te wijzigen ontvangen wij graag een e-mail op administratie@vecozo.nl, vanuit het geregistreerde e-mailadres van de betreffende persoon. 
In de e-mail moeten de volgende gegevens staan: 

  • Kamer van Koophandel-nummer van de onderneming
  • AGB-code van de onderneming
  • Nieuwe telefoonnummer

Alleen het telefoonnummer van de (hoofd)contactpersoon en/of tekenbevoegde zoals geregistreerd bij VECOZO wordt hierdoor gewijzigd. 

Adresgegevens wijzigen

Is uw onderneming verhuisd? Neem contact op met de Kamer van Koophandel en het AGB-register. Het nieuwe bezoekadres moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel voordat het AGB-register uw verzoek tot het wijzigen hiervan kan verwerken.

Nadat de adresgegevens bij het AGB-register zijn gewijzigd, geeft u de wijziging aan VECOZO door via het daarvoor bestemde formulier.

Handelsnaam en/of statutaire naam wijzigen

Is uw handelsnaam of statutaire naam aangepast? Neem contact op met de Kamer van Koophandel en het AGB-register. De nieuwe handelsnaam moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel voordat het AGB-register uw verzoek tot het wijzigen hiervan kan verwerken.

Nadat de handelsnaam bij het AGB-register zijn doorgevoerd, geeft u de wijziging aan VECOZO door via het daarvoor bestemde formulier.

Toevoegen AGB-codes

Een nieuwe AGB-code die valt onder een KvK-nummer dat al bij VECOZO bekend is? Voeg deze toe aan  de overeenkomst via het daarvoor bestemde formulier.

De ICT-beheerder wijzigen

De tekenbevoegde of hoofdcontactpersoon kan de ICT-beheerder wijzigen door een e-mail te versturen vanuit het bij ons geregistreerde e-mailadres. Deze e-mail stuurt u naar administratie@vecozo.nl met de volgende gegevens:

  • Kamer van Koophandel-nummer van de organisatie
  • Naam van de ICT-beheerder
  • Telefoonnummer van de ICT-beheerder

Per AGB-code mag er één ICT-beheerder geregistreerd worden, met een maximum van 5 ICT-beheerders als uw onderneming over meerdere AGB-codes beschikt.

Beëindigen aansluiting op VECOZO

Niet langer bij ons aangesloten zijn? Beëindig de overeenkomst via het daarvoor bestemde formulier. Dit betekent dat direct na verwerking van dit formulier de onderneming geen gebruik meer kan maken van onze diensten.

Formulieren in PDF-formaat