Berichtenverkeer Jeugdwet

Digitale uitwisseling van gegevens tussen  gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: Gemeenten
  • Berichten handmatig verzenden en ontvangen via het VECOZO-portaal, of geautomatiseerd via een koppeling met uw softwarepakket
  • Digitaal registratie- en declaratieberichten uitwisselen tussen alle gemeenten en zorgaanbieders
  • Berichten conform de specificaties van Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • Snel, veilig en betrouwbaar

Introductie

Via Berichtenverkeer Jeugdwet wisselen  gemeenten en zorgaanbieders informatie uit in het kader van de Jeugdwet.

Het indiceren, toewijzen en leveren van zorg aan Jeugdwet-gerechtigden wordt via deze dienst geregistreerd en gevolgd in de vorm van (retour)berichten.

De dienst digitaliseert en uniformeert de gegevensuitwisseling tussen partijen en controleert op een correcte aanlevering en routering van de gegevens.

De status van een bericht kan op elk moment worden gecontroleerd.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuws

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.