Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Berichtenverkeer Jeugdwet?

Antwoord

Het Jeugdwet-berichtenverkeer is bedoeld voor instanties met een Jeugdwet-erkenning. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken dient u bij VECOZO aangesloten te zijn voor de grondslag Jeugdwet.

Daarnaast dient u over een softwareprogramma te beschikken dat de Jeugdwet-berichten kan aanmaken en inlezen. VECOZO kan u geen advies geven over welk programma het meest geschikt is. Neem hiervoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging, of collega’s waarvan u weet dat zij gebruik maken van het Jeugdwet-berichtenverkeer via VECOZO.

Om berichten te kunnen ontvangen en versturen via de VECOZO website dient u te beschikken over een geldig persoonlijk certificaat met de juiste autorisatie. Dat is het geval als u na het inloggen een menu Berichtenverkeer Jeugdwet ziet, met daaronder de opties 'Registratiebericht indienen' en/of 'Declaratie/factuur indienen'.

Als u berichten rechtstreeks via uw softwarepakket kunt versturen en ontvangen is voor de koppeling met dat softwarepakket een geldig systeemcertificaat met de juiste autorisatie nodig.

De certificaten dienen te vallen onder de AGB-code die in het Jeugdwet-bericht wordt genoemd, of onder een koepel of hoofdonderneming, mits hiervoor door de onderliggende vesting(en) een toestemmingsverklaring is afgegeven.

De informatie op de VECOZO-website beschrijft voor een groot deel het handmatig indienen, zoeken en raadplegen van Jeugdwet-berichten via de website. Handelt u het berichtenverkeer volledig af via een softwarepakket, raadpleeg dan de handleiding van dat softwarepakket.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten