In 't kort

  • Opdrachtgever: Zorgverzekeraars
  • Uniforme en beveiligde werkwijze
  • Een portaal voor de afhandeling van uw contracten
  • Kortere doorlooptijd door digitale verwerking

Introductie

Het Zorginkoopportaal van VECOZO biedt u uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Vanaf de aanvraag voor een contract tot en met de digitale ondertekening.

Door het gebruik van het Zorginkoopportaal is er meer uniformiteit binnen de zorginkoop. Hierdoor worden de administratieve lasten om te komen tot contractafspraken voor alle zorgpartijen lager. Wel zo prettig!

Template

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.