Hoe kan ik inloggen op het Zorginkoopportaal?

Antwoord

Om te kunnen inloggen dient u een persoonlijk VECOZO certificaat geïnstalleerd te hebben, dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal.

Meer informatie over het installeren van uw persoonlijk VECOZO certificaat, vindt u hieronder.

Installeren persoonlijk certificaat

Autorisaties aanvragen

Voor de contactpersoon van uw instantie is het mogelijk om via onze website een aanvraag in te sturen. Laat de tekenbevoegde en andere gebruikers (die toegang nodig hebben tot het Zorginkoopportaal) controleren of zij kunnen inloggen op de benodigde modules van het Zorginkoopportaal. Zo ja? Dan hebben zij een geldig certificaat en de juiste autorisatie. Zo nee? Vraag dan als volgt het certificaat en/of autorisatie aan:

  • Log in op de website van VECOZO.
  • Ga naar het aanvraagformulier voor het Zorginkooppportaal en vul het online formulier in. Let op: dit formulier is alleen toegankelijk voor een ingelogde contactpersoon.

Aanvraagformulier

Inloggen op de verschillende modules

Wanneer uw persoonlijke certificaat de juiste autorisaties heeft, kunt u via onze website inloggen op het portaal. Hiervoor kunt u klikken op: https://www.zp.vecozo.nl/ Op deze pagina vindt u alle verschillende modules van het Zorginkoopportaal terug. Belangrijk om te weten is dat u alleen de modules ziet waar uw certificaat de autorisaties voor heeft. Mocht u een bepaalde module missen dan kan de contactpersoon van uw organisatie deze aanvragen via het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

Inloggen met UZI-pas

Het is mogelijk om met een ‘Zorgverlenerspas’ en/of de ‘Medewerkerspas op naam’ in te loggen op het Zorginkoopportaal. De ‘Medewerkerspas niet op naam’ of het ‘Servercertificaat’ worden niet geaccepteerd.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina voor.

Certificaten

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule