Aanmelden als nieuwe klant

U wilt gebruik gaan maken van diensten van VECOZO, maar bent nog geen klant. Deze pagina voorziet in informatie over het aanmeldproces. Het door u aangeleverde digitale aanmeld- en/of contactformulier wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst in behandeling genomen.

Zorgaanbieders

U bent zorgaanbieder en u wilt uw praktijk of instelling aanmelden voor diensten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Dan verzoeken wij u vriendelijk om gebruik te maken van onderstaand aanmeldformulier:
•    aanmeldformulier voor zorgaanbieders Zvw-Wlz
Indien u als zorgaanbieder gebruik wilt maken van VECOZO-diensten onder de Wmo of Jeugdwet, dan verzoeken wij het volgende aanmeldformulier te gebruiken:
•    aanmeldformulier voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

Softwareleveranciers en tussenpartijen

Indien u als Softwareleverancier , Tussenpartij Software of Tussenpartij Administratief (Servicebureau) gebruik wil maken van de VECOZO-omgeving, dan verzoeken wij u het volgende aanmeldformulier te gebruiken:
•    aanmeldformulier softwareleverancier/tussenpartij

 

Overigen

Wilt u graag gebruik gaan maken van de VECOZO-omgeving, maar bent u geen zorgverlener, softwareleverancier of tussenpartij? Of is er juist overlapping? Dat verzoeken wij u vriendelijk om gebruik te maken van het contactformulier.

Vragen

Neem gerust contact met ons op bij eventuele vragen. Wij helpen u graag verder.

Overeenkomst

Mondt uw aanmelding uit in een overeenkomst met VECOZO, dan sturen wij u deze per post toe. Eventueel kunt u op het aanmeldformulier een correspondentieadres opgeven. Met de overeenkomst kunt u twee verschillende soorten certificaten aanvragen. Met een persoonlijk certificaat is het mogelijk om in te loggen op onze website www.vecozo.nl. Een systeemcertificaat voorziet in de koppeling met een softwarepakket.

Contactpersoon

In de overeenkomst vragen wij om namens uw instantie een contactpersoon voor VECOZO aan te wijzen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO voor nieuws en administratieve zaken en geautoriseerd door de tekenbevoegde om certificaten aan te vragen en/of te wijzigingen namens uw organisatie.  Omdat het vaak om vertrouwelijke informatie gaat, stellen wij als voorwaarde dat de contactpersoon in dienst is van uw organisatie (loondienst/directie).

Tekenbevoegde

De overeenkomst dient ondertekend te worden door een tekenbevoegde. Hieronder wordt verstaan een persoon die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw organisatie met naam wordt genoemd. Dit wordt door ons bij de KvK gecontroleerd. Wij ontvangen graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde én van de contactpersoon. Het BSN op deze kopieën mag onherkenbaar gemaakt worden. De kopieën worden door ons na verificatie vernietigd.

Verwerking

Op het moment dat wij de overeenkomst volledig en goed ingevuld ontvangen hebben, duurt het maximaal vijf werkdagen voordat de overeenkomst wordt verwerkt. Vervolgens ontvangt de contactpersoon de gegevens die nodig zijn om de nieuwe certificaten te installeren. Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen nemen wij contact op met de in de overeenkomst opgegeven contactpersoon.


Het verschil tussen Softwareleverancier en Tussenpartij Software


Via VECOZO wisselen zorgaanbieders met onder andere zorgverzekeraars en gemeenten op een veilige manier persoonsgegevens uit. Zorgaanbieders maken hierbij in veel gevallen gebruik van een leverancier van software die een koppeling maakt met VECOZO. VECOZO sluit een overeenkomst af met de leveranciers van software. De voorwaarden waar zij aan moeten voldoen, zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op de afspraken die VECOZO met opdrachtgevers heeft gemaakt. Er is een onderscheid tussen ‘Softwareleveranciers’ en ‘Tussenpartijen Software’:

Softwareleverancier
 

Een softwareleverancier heeft geen toegang tot de persoonsgegevens die de zorgaanbieder verwerkt met behulp van de software die de leverancier heeft geleverd. Daarom hoeft de softwareleverancier niet aan te tonen dat hij voldoet aan NEN7510. Een softwareleverancier ontwikkelt, test en/of verkoopt tenslotte alleen software. Een softwareleverancier ondersteunt het gebruik van de software, maar beheert niet de daarmee verwerkte gegevens. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor dat beheer. De software is lokaal geïnstalleerd of staat in een private cloud bij de zorgaanbieder.

Tussenpartij Software
 

Een Tussenpartij Software heeft toegang tot de persoonsgegevens die in een softwareapplicatie worden verwerkt door een zorgaanbieder. Daarom moet een Tussenpartij Software door een TPM of certificering aantonen dat hij voldoet aan NEN7510. De software wordt aangeboden als SaaS‑dienst (Software as a Service) en/of staat in de (publieke) cloud. Voorbeelden van Tussenpartijen Software zijn: Software Service Providers, SAAS-aanbieders en cloud-aanbieders.