Aanmelden als nieuwe klant

U wilt gebruik gaan maken van diensten van VECOZO, maar bent nog geen klant. Deze pagina voorziet in informatie over het aanmeldproces. Het door u aangeleverde digitale aanmeld- en/of contactformulier wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst in behandeling genomen.

Zorgaanbieders

U bent zorgaanbieder en u wilt uw praktijk of instelling aanmelden voor diensten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Dan verzoeken wij u vriendelijk om gebruik te maken van onderstaand aanmeldformulier:
•    aanmeldformulier voor zorgaanbieders Zvw-Wlz
Indien u als zorgaanbieder gebruik wilt maken van VECOZO-diensten onder de Wmo of Jeugdwet, dan verzoeken wij het volgende aanmeldformulier te gebruiken:
•    aanmeldformulier voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

Softwareleveranciers en tussenpartijen

Als softwareleverancier of tussenpartij wilt u gebruik gaan maken van de VECOZO-omgeving. Hiervoor geldt het volgende aanmeldformulier:
•    aanmeldformulier softwareleverancier/tussenpartij

Overigen

Wilt u graag gebruik gaan maken van de VECOZO-omgeving, maar bent u geen zorgverlener, softwareleverancier of tussenpartij? Of is er juist overlapping? Dat verzoeken wij u vriendelijk om gebruik te maken van het contactformulier.

Vragen

Neem gerust contact met ons op bij eventuele vragen. Wij helpen u graag verder.

Overeenkomst

Mondt uw aanmelding uit in een overeenkomst met VECOZO, dan sturen wij u deze per post toe. Eventueel kunt u op het aanmeldformulier een correspondentieadres opgeven. 

Contactpersoon

In de overeenkomst vragen wij de tekenbevoegde om een contactpersoon namens uw organisatie voor VECOZO aan te wijzen. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO voor nieuws en administratieve zaken. Ook is de contactpersoon bevoegd om voor nieuwe gebruikers toegang tot de diensten van VECOZO regelen of wijzigingen door te geven.  Omdat het vaak om vertrouwelijke informatie gaat, stellen wij als voorwaarde dat de contactpersoon in dienst is van uw organisatie (loondienst/directie).

Tekenbevoegde

De overeenkomst dient ondertekend te worden door een tekenbevoegde. Hieronder wordt verstaan een persoon die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw organisatie met naam wordt genoemd. Dit wordt door ons bij de KvK gecontroleerd. Wij ontvangen graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde én van de contactpersoon. Het BSN op deze kopieën mag onherkenbaar gemaakt worden. De kopieën worden door ons na verificatie vernietigd.

Verwerking

Als wij de overeenkomst volledig en goed ingevuld ontvangen hebben, duurt het maximaal vijf werkdagen voordat de overeenkomst wordt verwerkt. Vervolgens ontvangt de contactpersoon een persoonlijk certificaat. Daarmee heeft de contactpersoon toegang op onze website tot het menu-item 'Gebruikersbeheer'. Via 'Gebruikersbeheer' regelt de contactpersoon voor de organisatie vervolgens welke gebruikers tot welke diensten bij VECOZO toegang nodig hebben.