Aanvraag Orthese mogelijk via Machtigingenportaal

fysio_3283.jpg

Het is vanaf nu mogelijk om machtigingsaanvragen voor verschillende ortheses  via het beveiligde Machtigingenportaal van VECOZO te doen. VECOZO ontwikkelde één digitaal formulier welke alle aangesloten zorgverzekeraars kunnen gebruiken. Zo vult de zorgaanbieder voor elke zorgverzekeraar dezelfde vragen in. Steeds meer zorgverzekeraars maken er al gebruik van. Hiermee nemen ze afscheid van de verschillende manieren om een machtiging aan te vragen.

Eenduidige en snelle afhandeling
Door het gebruik van dit ‘slimme’ formulier, kan de zorgverzekeraar de aanvraag rechtstreeks inlezen in zijn back-office en in één keer bepalen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Dit verkort de doorlooptijd van de aanvragen. Ook de zorgaanbieder is uiteraard gebaat bij een eenduidige en snelle afhandeling van de aanvragen.

Over het Machtigingenportaal
Het Machtigingenportaal digitaliseert en uniformeert machtigingsaanvragen van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar. In 2019 zijn er ongeveer 288.000 machtigingsaanvragen gedaan via het Machtigingenportaal. Door het toevoegen van steeds meer nieuwe zorgsoorten, verwachten we de komende jaren een flinke stijging van het aantal machtigingsaanvragen via VECOZO. Hierbij blijft de uitdaging om met zorgverzekeraars en zorgaanbieders te komen tot één uniform formulier. Dit alles voor de verlaging van de administratieve lasten in de zorg. Meer informatie over het Machtigingenportaal.

Terug naar overzicht