Aanvullende informatie continuïteitsbijdrage

apotheek_0808.jpg

Vanaf vrijdag 15 mei kunnen zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage aanvragen. 

Wie kan de bijdrage aanvragen?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Op de website van ZN staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

Fasering

Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg
  • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

Vragen

  • Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling? Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig  geactualiseerd.
  • Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Bezoek dan de webpagina continuïteitsbijdrage op VECOZO.nl.
  • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s).
Terug naar overzicht