eHerkenning beschikbaar voor alle zorgaanbieders

geboortecentrum_5771.jpg

Vanaf vandaag, donderdag 20 oktober 2022, kunnen alle zorgaanbieders ook met eHerkenning inloggen op onze website. Deze inlogmethode bestaat naast het VECOZO-certificaat en de UZI-pas. De pilot die we hebben gedraaid is succesvol afgerond.

Tussenscherm bij inloggen

Als u wilt inloggen op onze website, krijgt u het volgende tussenscherm te zien:

U kunt zelf uw inlogmethode kiezen. U bent niet verplicht om in te loggen met eHerkenning. Dit is zoals gezegd een extra optie die we bieden, naast het VECOZO-certificaat en de UZI-pas.

Alleen voor zorgaanbieders

Op dit moment is inloggen met eHerkenning op onze website alleen mogelijk voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars en andere organisaties kunnen gebruikmaken van de bestaande inlogmethodes. Ook kunt u op dit moment uw persoonlijke eHerkenningsmiddel maar aan één instantie (aan één AGB-code) koppelen. Dit blijft voorlopig zo.

Schaf eHerkenning aan via een erkende leverancier

EHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waar steeds meer organisaties gebruik van maken. EHerkenning is een betaalde dienst. Dit staat los van VECOZO en regelt u zelf via een erkende leverancier. Op de website van eHerkenning vindt u meer informatie en ziet u wie de erkende leveranciers zijn.

Bijzondere voorwaarden aangepast

Vanwege de toevoeging van eHerkenning als authenticatiemiddel, hebben wij onze bijzondere voorwaarden aangepast. U vindt de nieuwe versie Bijzondere Voorwaarden – Beveiligingsmiddelen 2.0 op onze website. De oude versie (1.0) staat in het archief. Uw VECOZO-hoofdcontactpersoon heeft hier ook een e-email over ontvangen.

Meer informatie? 

Op onze pagina over eHerkenning vindt u alle informatie over eHerkenning. Daar staan ook de veelgestelde vragen.

Terug naar overzicht