Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Release 3.1 voor berichtenverkeer iWmo en iJw

gezinshuis_1263.jpg

Per 4 april 2022 vindt binnen de keten release 3.1 van het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet plaats. Ook wijzigt het handmatig indienen en zoeken van berichten van deze diensten via onze website. In dit nieuwsbericht vertellen we u hier meer over.

Wat verandert er?

Indienen, zoeken en downloaden via onze website

De webpagina’s op het VECOZO-portaal waarop u berichten handmatig indient, zoekt en downloadt worden per maandag 4 april 2022 gewijzigd. Dit gebeurt voortaan via het VECOZO Berichtloket. Naast een vernieuwde lay-out, is met name het indienen van berichten gebruiksvriendelijker gemaakt:

  • U kunt één of meerdere berichten en één of meerdere berichtsoorten tegelijkertijd indienen;
  • U kunt berichten indienen door de bestanden naar het indienscherm te slepen (drag-and-drop) of door te bladeren in uw mappen (zoals u gewend was);
  • Er is nog maar één menuoptie voor het indienen van declaratieberichten én registratieberichten, en één voor het zoeken van declaratieberichten én registratieberichten. Het gescheiden indienen en gescheiden zoeken vervalt. Hierdoor ziet u bij declaraties op ons portaal géén bedragen meer; raadpleeg daarvoor het softwarepakket waarmee u de berichten aanmaakt en inleest;
  • U hoeft niet meer in te loggen onder een - of te wisselen van - grondslag (Zvw/Wlz, Wmo of Jeugdwet). Onder het menu ‘Mijn Diensten’ vindt u voortaan altijd al uw diensten in één overzicht;
  • Binnen het Berichtloket vindt u naast Wmo- en Jeugdwetberichten ook berichten van andere berichtstromen waarvoor u geautoriseerd bent. Uiteindelijk komt er één loket en één uniforme wijze van het zoeken en indienen van berichten.

Een uitgebreide handleiding over het gebruik van de vernieuwde webpagina’s en de mogelijkheden van het Berichtloket vindt u hier.

 Geen 303 en 304 berichten meer
Vanaf 4 april 2022 verdwijnen de 303 en 304 declaratieberichten. Dat betekent concreet dat het niet meer mogelijk is om zorgkosten van vóór 1 januari 2021 te declareren. Daarom is het van belang dat zowel u als de gemeenten helemaal bij zijn met de toewijzingen en de bijbehorende declaraties van de zorg die geleverd is vóór 2021.

E-mail notificaties zelf opnieuw instellen
We vinden het belangrijk dat u zelf kunt bepalen welke e-mailnotificaties u ontvangt. Met de vernieuwde webpagina’s wordt het eenvoudiger om notificaties in te stellen. Vanaf 4 april kunt u uw e-mailnotificaties voor het Berichtenverkeer Wmo en/of Jeugdwet opnieuw instellen. Hoe u dit doet leest u hier.

Let op: Eerder ingestelde e-mail notificaties voor de 3.0 berichten worden bij de overgang naar de nieuwe lay-out NIET overgenomen! U moet uw notificatie-instellingen dus eenmalig opnieuw instellen.

Terug naar overzicht