Berichtloket: e-mailnotificatie instellen

Handleiding voor het instellen van e-mailnotificaties voor ontvangen en verzonden berichten van diensten die zijn aangesloten op het VECOZO Berichtloket

Voor elke dienst of berichtenstroom die is aangesloten op de Berichtenservice en het Berichtloket kunt u als gebruiker zelf instellen of u notificaties per e-mail wilt ontvangen voor:

 • Ingediende berichten:
  notificaties per e-mail als berichten die zijn ingediend door u of uw praktijk of instellings AGB-code van status wijzigen, of door VECOZO technisch worden afgekeurd;
 • Ontvangen berichten:
  notificaties per e-mail als er nieuwe berichten voor uw praktijk of instellings AGB-code binnen komen;
 • Declaraties:
  notificaties per e-mail als Wmo of Jeugdwet declaraties die zijn ingediend door u of uw praktijk of instellings AGB-code van status wijzigen, of als hier retourinformatie voor beschikbaar komt.

Om notificaties in te stellen klikt u in de dienst waarin u werkt of in het Berichtloket op het menu Notificaties beheren. U ziet dan een overzicht met de ingestelde notificaties voor berichten die door u of uw AGB-code worden ingediend en ontvangen:

bl_notificaties1.jpg

Op dit scherm kunt u:

 • één of meer e-mailadressen per dienst of berichtstroom instellen, door een nieuwe regel met het gewenste e-mailadres toe te voegen;
 • een ingestelde notificatie aanpassen door op de betreffende regel te klikken;
 • een ingestelde notificatie verwijderen door deze via het vierkantje vooraan de regel te selecteren, en vervolgens op de prullenbak bovenaan het overzicht te klikken;

Let op: de e-mailadressen voor notificaties worden op gebruikersniveau ingesteld. De ingestelde adressen kunnen alleen door de gebruiker die ze heeft ingesteld worden aangepast of verwijderd.

Als het certificaat van een gebruiker wordt verwijderd, dan worden automatisch ook de e-mailadressen die door deze gebruiker zijn ingesteld verwijderd. Is voor de notificaties voor uw instantie door die gebruiker een gedeeld e-mailadres ingesteld, dan zal een andere gebruiker dat adres opnieuw moeten instellen.


Een notificatie voor ingediende berichten instellen

Via de knop ‘Nieuwe notificatie voor ingediende berichten’ kunt u per dienst en type bericht een e-mailadres instellen waarop u een notificatie wilt ontvangen wanneer een door uw praktijk of instellings AGB-code ingediend bericht een bepaalde status krijgt:

Afgekeurd het bericht is door VECOZO technisch afgekeurd, en wordt niet doorgezonden naar de geadresseerde partij
Aangeboden het bericht is door VECOZO technisch goedgekeurd, en aangeboden aan de geadresseerde partij
Bezorgd het bericht is door de geadresseerde partij succesvol ontvangen
Verwerking voltooid Deze optie is voor zorgaanbieders niet van belang en kan beter niet aangevinkt worden

U kunt ook aangeven of u een notificatie wilt ontvangen voor berichten die door iedereen binnen uw AGB-code zijn ingediend, of alleen voor berichten die door uzelf via uw eigen persoonlijk certificaat zijn ingediend.

bl_notificaties_indienen.jpg

Zodra u op ‘Opslaan’ klikt wordt de ingestelde notificatie opgeslagen en keert u terug naar het overzicht:

bl_notificaties2.jpg

Indien gewenst kunt u de instellingen van een e-mailnotificatie aanpassen door op de betreffende regel te klikken, of verwijderen door het vierkantje vooraan de regel aan te vinken en op het prullenbak-icoon te klikken.


Een notificatie voor ontvangen berichten instellen

Via de knop ‘Nieuwe notificatie voor ontvangen berichten’ kunt u per dienst en type bericht een e-mailadres instellen waarop u een notificatie wilt ontvangen wanneer een bericht aan uw praktijk of instellings AGB-code wordt aangeboden:

bl_notificaties_ontvangen.jpg

Zodra u op ‘Opslaan’ klikt wordt de ingestelde notificatie opgeslagen en keert u terug naar het overzicht:

bl_notificaties3.jpg

Indien gewenst kunt u de instellingen van een e-mailnotificatie aanpassen door op de betreffende regel te klikken, of verwijderen door het vierkantje vooraan de regel aan te vinken en op het prullenbak-icoon te klikken.

 

Een notificatie voor Wmo en Jeugdwet declaraties instellen

Via de knop 'Nieuwe notificatie voor declaraties' kunt u voor Wmo en Jeugdwet per dienst en type declaratie een e-mailadres instellen waarop u een notificatie wilt ontvangen wanneer een door uw praktijk of instellings AGB-code ingediende declaratie een bepaalde status krijgt:

Afgekeurd de declaratie is door VECOZO technisch afgekeurd, en wordt niet doorgezonden naar de geadresseerde partij
Aangeboden de declaratie is door VECOZO technisch goedgekeurd, en aangeboden aan de geadresseerde partij
Bezorgd de declaratie is door de geadresseerde partij succesvol ontvangen
Volledig toegekend De declaratie is door de geadresseerde inhoudelijk beoordeeld; het gedeclareerde bedrag wordt volledig vergoed
Niet volledig toegekend De declaratie is door de geadresseerde inhoudelijk beoordeeld; het gedeclareerde bedrag wordt niet of niet volledig vergoed

U kunt ook aangeven of u een notificatie wilt ontvangen voor declaraties die door iedereen binnen uw AGB-code zijn ingediend, of alleen voor declaraties die door uzelf zijn ingediend via uw eigen persoonlijk certificaat.

Zodra u op ‘Opslaan’ klikt wordt de ingestelde notificatie opgeslagen en keert u terug naar het overzicht:

Indien gewenst kunt u de instellingen van een e-mailnotificatie aanpassen door op de betreffende regel te klikken, of verwijderen door het vierkantje vooraan de regel aan te vinken en op het prullenbak-icoon te klikken.