Hoe zijn de aansluitovereenkomst en algemene voorwaarden tot stand gekomen en wie is erbij betrokken?

Antwoord

De aansluitovereenkomst is opgesteld in overleg met de opdrachtgevers van VECOZO. Wij hebben externe expertise ingeschakeld om de aansluitovereenkomst te toetsen. Ook is Branchevereniging OIZ nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe aansluitovereenkomst.

Gerelateerde pagina's

Softwarepartijen

Aansluitovereenkomst versie 3