Mijn bedrijf voldoet aantoonbaar aan NEN7510. Wat nu?

Antwoord

Op het moment dat uw bedrijf aantoonbaar aan de norm NEN7510 voldoet, ontvangen wij graag het certificaat of de TPM verklaring van u. Na beoordeling van het certificaat of verklaring bevestigen wij dat uw bedrijf voldoet aan de VECOZO Generieke aansluitvoorwaarden, waaronder de NEN certificering valt.

Is uw bedrijf aangesloten met een aansluitovereenkomst waarin ontbindende voorwaarden in bijlage 3 zijn opgenomen, komen deze ontbindende voorwaarden te vervallen op het moment dat u de bevestiging van ons heeft ontvangen dat uw bedrijf voldoet aan de VECOZO Generieke aansluitvoorwaarden. De overige bepalingen in de hiervoor genoemde aansluitvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Deze bevestiging zal tevens per post worden toegestuurd aan de tekenbevoegde van de organisatie.

Wenst u aangesloten te worden op de productieomgeving van VECOZO, om te werken met toestemmingsverklaringen, wordt deze aansluiting gerealiseerd na het voldoen aan de norm NEN7510.

Gerelateerde pagina's

Softwarepartijen

Aansluitovereenkomst versie 3