Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Wat zijn de richtlijnen voor een Third Party Mededeling (TPM)?

Antwoord

 Om aan de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden te voldoen moet een Third Party Mededeling (TPM) minimaal bestaan uit het volgende:

  • (KvK) Naam van de onderzochte partij.
  • Het toegepaste normenkader zijnde NEN7510:2017.
  • Object van onderzoek, inclusief organisatorische scope in geval van bijvoorbeeld meerdere vestigingen en/of uitbesteding aan derden. Het object van onderzoek dient te zijn: alle locaties waar persoonsgegevens verwerkt worden (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot de (directe of indirecte) verlening van zorg en waarvan de verwerking onder de juridische verantwoordelijkheid van de betreffende partij valt.
  • De naam en handtekening van de persoon die de verkorte TPM afgeeft.
  • De titel van deze persoon, zijnde RE en/of CISA. Deze titel dient bovendien in het passende register geregistreerd en daarmee verifieerbaar te zijn (zie paragraaf 2.3 Registers). 
  • Datum waarop het onderzoek is afgerond.
  • De uitspraak (conclusie) in hoeverre de onderzochte partij in opzet en bestaan voldoet aan het gestelde normenkader.

Richtlijn Verkorte TPM tbv aansluiting op VECOZO v2.0

Gerelateerde pagina's

Softwarepartijen