Wat zijn de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van aansluitovereenkomst versie 2?

Antwoord

In aansluitovereenkomst versie 3 hebben wij een aantal zaken vereenvoudigd en verbeterd:

  • de overeenkomst bestaat uit een hoofddocument en bijlagen;
  • er gelden specifieke gebruikersvoorwaarden (Bijzondere voorwaarden) voor alle typen partijen en de VECOZO-diensten.

Inhoudelijk wijzigen onder meer de volgende zaken:

  • de opzegtermijn van VECOZO gaat naar zes maanden, voor u geldt een opzegtermijn van twee maanden;
  • het aansprakelijkheidsartikel is gunstiger voor u geworden. In het aansprakelijkheidsartikel staat voor welke schade VECOZO aansprakelijk gesteld kan worden en toepasselijke beperkingen daarin;
  • bij fundamentele wijzigingen in de aansluitovereenkomst - zoals een wijziging in de tarieven of beëindiging van een dienst - wordt in overleg getreden met uw relevante branchevereniging;
  • tot slot is een verbetering aangebracht in de artikelen over het melden van een relevante storing door VECOZO en het melden van een inbreuk aan VECOZO.

Gerelateerde pagina's

Softwarepartijen

Aansluitovereenkomst versie 3