STORING: zondag 29 maart 2020 00:00. Betreft Storing Machtigingenportaal Meer weten?

Wanneer is het gebruik van COV toegestaan en wanneer niet?

Antwoord

De VECOZO-dienst Controle op Verzekeringsgegevens (COV) kan in de zorg worden beschouwd als ‘Betrouwbare bron’. Het is echter niet in elke situatie toegestaan om COV als ‘Betrouwbare bron’ te gebruiken. Aan het gebruik van COV zijn voorwaarden verbonden. Onderstaand een opsomming van situaties waarin COV wel en niet is toegestaan.

Het gebruik van COV is wel toegestaan indien:

  • u een behandelrelatie heeft met de verzekerde persoon die u opzoekt;
  • de zorg of behandeling (mogelijk) wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of de aanvullende zorgverzekering;
  • de zorg of behandeling wordt gedeclareerd bij een zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Het gebruik van COV is niet toegestaan indien:

  • u een persoon opzoekt waarmee u geen behandelrelatie heeft;
  • de COV-raadpleging bestemd is voor identificatiedoeleinden (dit dient te gebeuren door controle van het wettelijk identiteitsdocument bij de legitimatie;
  • de zorg of behandeling wordt vergoed door een gemeente;
  • de zorg of behandeling niet wordt vergoed door een zorgverzekeraar of zorgkantoor;
  • de zorg of behandeling geregeld is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet (Jw).

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen