Wanneer is het gebruik van COV toegestaan en wanneer niet?

Antwoord

De dienst Controle op Verzekeringsgegevens (COV) kan in de zorg worden beschouwd als ‘Betrouwbare bron’. Het is echter niet in elke situatie toegestaan om COV als betrouwbare bron te gebruiken - aan het gebruik van COV zijn voorwaarden verbonden. Onderstaand een opsomming van situaties waarin COV wel en niet is toegestaan.

Het gebruik van COV is wel toegestaan als:

  • u een behandelrelatie heeft met de verzekerde persoon die u opzoekt;
  • de zorg of behandeling (mogelijk) wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of de aanvullende zorgverzekering;
  • de zorg of behandeling wordt gedeclareerd bij een zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Het gebruik van COV is niet toegestaan als:

  • u een persoon opzoekt waarmee u geen behandelrelatie heeft;
  • de COV-raadpleging bestemd is voor identificatiedoeleinden. Dat dient te gebeuren door controle van het wettelijk identiteitsdocument bij de legitimatie;
  • de zorg of behandeling wordt vergoed door een gemeente;
  • de zorg of behandeling niet wordt vergoed door een zorgverzekeraar of zorgkantoor;
  • de zorg of behandeling geregeld is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet (Jw).

Ook is het niet toegestaan om dagelijks een bulk-COV uit te voeren, waarbij u al uw patiënten in één keer controleert.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen