Wat is een COV-controle?

Antwoord

De dienst COV staat voor Controle op Verzekeringsgegevens. Met deze dienst kunt u bij de start van de behandelrelatie en bij het aanmaken van een declaratie controleren of en hoe iemand verzekerd is bij een (of meerdere) zorgverzekeraar(s). De gegevens in COV worden aangeleverd door de zorgverzekeraars. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

De dienst COV is niet bedoeld om te controleren of een BSN of adresgegevens juist zijn. COV is bedoeld om te controleren of iemand is verzekerd en waar, zodat de zorgdeclaratie bij de juiste zorgverzekeraar ingediend kan worden.

Om gebruik te kunnen maken van de dienst COV dient de AGB-code van uw organisatie aangesloten te zijn bij VECOZO voor de grondslag Zvw (Zorgverzekeringswet). Om een COV-verzoek via de website in te dienen is een persoonlijk certificaat met de juiste autorisaties nodig.

Wanneer u de dienst COV via een softwareprogramma gebruikt, hebt u een systeemcertificaat met autorisaties voor COV nodig of, indien het softwarepakket het certificaat van de leverancier gebruikt, een toestemmingsverklaring aan de leverancier. U kunt contact zoeken met uw softwareleverancier om na te gaan of u een systeemcertificaat of een toestemmingsverklaring nodig heeft.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen