Berichten uitwisselen met gemeenten (Wmo-Jeugdwet)

Het knooppunt van VECOZO is onderdeel van een infrastructuur voor zorgaanbieders, gemeenten en andere ketenpartners. Door deze infrastructuur kunnen zorgaanbieders veilig en snel Wmo- en Jeugdwetberichten met gemeenten uitwisselen. 

1. Toegang tot Wmo- en Jeugdwetdiensten

Voor toegang tot de Wmo- en Jeugdwetdiensten dienen zorgaanbieders en softwareleveranciers zich bij VECOZO eenmalig aan te melden, ook als zij bij VECOZO zijn aangesloten voor de berichtenuitwisseling met zorgverzekeraars of zorgkantoren.

Zorgaanbieders

Om het aanmeldproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, vragen we u een aantal zaken voor te bereiden. Een toelichting vindt u in het stappenplan 'In 6 stappen registreren bij VECOZO'.

voorbereiding stappenplan

Zijn bovenstaande voorbereidingen getroffen? Ga dan verder met aanmelden en volg de stappen.

aanmelden wmo-jw

Softwareleveranciers

Bent u al aangesloten bij VECOZO voor de berichtenuitwisseling met zorgverzekeraars of zorgkantoren?

Gemeentemedewerkers

Gemeenten sluiten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt van het Inlichtingenbureau aan op de berichtenuitwisseling.

Meer informatie voor gemeentemedewerkers

2. Handleidingen, instructies en FAQ Wmo- en Jeugdwetdiensten

Zorgaanbieders

Raadpleeg de diensten in de Kennisbank:

Softwareleveranciers

Log in via tstwww.vecozo.nl en raadpleeg de projectinformatiepagina bij de diensten Declareren, Wmo-berichten versturen en/of Jeugdwet-berichten versturen.

Gemeentemedewerkers

Op https://vng.nl vindt u in het dossier ISD Informatievoorziening Sociaal Domein praktische en beleidsinformatie over de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en betrokken partijen in het sociaal domein.