Voorbereiden Zorginkoopportaal

In 3 stappen! En nog 3 tips...

 voorbereiden ZP2

Stap 1 AGB-code

Controleer in het AGB-register bij de AGB-code(s) of de gegevens nog actueel zijn. Is dat niet zo, geef dan de juiste gegevens door. Dat is belangrijk omdat deze gegevens bij het opmaken van het contract gebruikt worden. Hoe u de juiste gegevens kunt doorgeven, leest u op de pagina Wijzigen van AGB-gegevens.

Stap 2 Tekenbevoegde KvK

Staat de juiste tekenbevoegde nog vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Als dit niet zo is, maak dit dan in orde. De tekenbevoegde is namelijk de enige persoon die namens uw organisatie contractvoorstellen mag accepteren of weigeren. NB. Voor het invullen van vragenlijsten, het onderhandelen en het (uitsluitend) bekijken van contracten hoeven gebruikers niet tekenbevoegd te zijn.

Stap 3 Toegang Zorginkoopportaal

Voor toegang tot het Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie.

Uw organisatie is aangesloten bij VECOZO en u bent de contactpersoon voor VECOZO

Laat de tekenbevoegde en andere gebruikers (die toegang nodig hebben tot het Zorginkoopportaal) controleren of zij kunnen inloggen op de benodigde modules van het Zorginkoopportaal. Zo ja? Dan hebben zij een geldig certificaat en de juiste autorisatie. Zo nee? Vraag dan als volgt het certificaat en/of autorisatie aan:

NB. Heeft nog geen enkele gebruiker namens uw organisatie toegang tot (de modules van) het Zorginkoopportaal? Dan vragen we u eerst het addendum Zorginkoop te ondertekenen. Daarna verstrekken we de certificaten en/of autorisaties.

Uw organisatie is niet aangesloten bij VECOZO
Ga naar https://formulier.vecozo.nl/formulier/praktijkaanmelden en vraag de overeenkomst met VECOZO (inclusief addendum Zorginkoop) aan. Na ondertekening geeft u aan welke gebruikers een certificaat en autorisatie nodig hebben voor het Zorginkoopportaal.

doorlooptijd 2   Naar het overzicht met de doorlooptijden 

Nog 3 tips!

Tip 1: Als contactpersoon kunt u uw gebruikers direct helpen wanneer het inloggen, installeren of vernieuwen van een certificaat niet lukt

  • Als een gebruiker bij inloggen of vernieuwen het zelf gekozen wachtwoord van het persoonlijk certificaat niet meer weet, wordt gevraagd de door VECOZO verstrekte pincode in te voeren. Als deze code niet meer bekend is, is er voor de contactpersoon in Gebruikersbeheer de optie ‘pincode reset’. De contactpersoon kan de gebruiker vervolgens verder helpen bij het succesvol inloggen of vernieuwen van het certificaat. De optie ‘pincode reset’ kan natuurlijk ook gebruikt worden door de gebruiker bij het vernieuwen van het certificaat als hij/zij het wachtwoord nog wel weet maar niet meer de pincode.
  • Mocht de gebruiker het wachtwoord toch een aantal keer fout invoeren, dan wordt hij of zij geblokkeerd. De contactpersoon van de praktijk of instelling kan de gebruiker zelf eenvoudig deblokkeren via Gebruikersbeheer.

In beide gevallen is geen tussenkomst van de afdeling Support en Administratie nodig en kan de contactpersoon dit samen met de gebruiker direct afhandelen. Informatie over Gebruikersbeheer vindt u in de Kennisbank.

Tip 2: Als ‘rechtspersoon’ kunt u ook toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal

Begint uw AGB-code met zorgsoort 17? Dan is uw onderneming in het AGB-register vastgelegd als rechtspersoon. Ook een rechtspersoon kan toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal. Houd er rekening mee dat VECOZO:

  • controleert of de gebruiker tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de KvK.
  • voor de zorgsoorten farmacie en/of paramedie de gebruikers koppelt aan alle onderliggende instanties, als uit het Handelsregister van de KvK en het AGB-register blijkt dat er een relatie is tussen de onderneming en de opgegeven instanties.

Tip 3: Inloggen met UZI-pas

Inloggen op het Zorginkoopportaal met een geldige UZI-pas is mogelijk met de ‘Zorgverlenerspas’ en/of de ‘Medewerkerspas op naam’. De ‘Medewerkerspas niet op naam’ of het ‘Servercertificaat’ worden niet geaccepteerd. Informatie over inloggen met een UZI-pas vindt u in de Handleiding Uitvraagmodule en Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders.