Berichtloket: openen en downloaden

Handleiding voor het openen en opslaan van berichten binnen diensten die zijn aangesloten op het VECOZO Berichtloket

U opent het detailscherm van een bericht door op het zoekscherm in de lijst met zoekresultaten op de regel van het gewenste bericht te klikken. Als u in een e-mailnotificatie op een link naar een bericht klikt, opent het detailscherm meteen.​

Op het detailscherm van een bericht ziet u alle informatie over dat bericht, zoals de gegevens van de afzender en de geadresseerde, wat de status is van een bericht, eventuele declaratiebedragen, en of er een bijbehorend heen- of retourbericht aanwezig is.

Links bovenaan op het detailscherm ziet u twee downloadknoppen. Via deze knoppen kunt u nieuw ontvangen berichten naar keuze gezipt of ongezipt opslaan en vervolgens inlezen in uw softwarepakket. Ook de door uzelf verzonden berichten kunt u indien gewenst gezipt of ongezipt opslaan.

U kunt ook meerdere (retour)berichten in één keer downloaden. Dat doet u via de lijst met zoekresultaten.

Let op: na het downloaden van de payload (het fysieke bestand) is dat nog 24 uur beschikbaar in het Berichtloket. Daarna wordt het bestand automatisch verwijderd en zijn de downloadknoppen niet meer beschikbaar. De bijbehorende informatie over het bericht blijft wel zichtbaar, totdat de bewaartermijn voor de betreffende dienst is verstreken.

bl_download.jpg

De detailinformatie over het ontvangen of verzonden bericht toont de algemene verzendgegevens:

 • Afzender:
  De AGB-code, UZOVI-code of gemeentecode van de partij waarvan het bericht afkomstig is.
 • Geadresseerde:
  De AGB-code, UZOVI-code of gemeentecode van de partij waarnaar het bericht verstuurd is.
 • Indiener:
  De VECOZO-code van de partij die het bericht daadwerkelijk heeft ingediend. 
  Bij het gebruik van toestemmingsverklaringen (waarbij een partij namens een andere partij berichten mag indienen) is de Indiener dus niet per sé gelijk aan de Afzender.
 • Gebruikersnummer indiener:
  Het gebruikersnummer en de gebruikersnaam van het VECOZO-certificaat waarmee het bericht is ingediend.
 • Ingediend op:
  Het precieze tijdstip waarop het bericht door VECOZO is ontvangen.
 • Ingediend via:
  De wijze waarop een bericht bij VECOZO is aangeboden: via FTPS en een systeemcertificaat, via de VECOZO website met een persoonlijk certificaat, of via een webservice met een softwarepakket en een systeemcertificaat.

Na de Verzendgegevens ziet u de specifieke informatie over het bericht zelf. In een menu-balk worden één of meer opties getoond die van toepassing zijn op het betreffende bericht:

Door op een menu-optie te klikken springt u snel naar de informatie in het betreffende gedeelte.


Berichtinformatie

Onder het kopje Berichtinformatie ziet u de informatie die het bericht identificeert:

bl_detail2.jpg

 • Traceer ID:
  Dit ID is een uniek ID dat aan elk bericht verplicht moet worden meegegeven. 
 • Als antwoord op:
  Dit ID bevat bij sommige berichtstromen het Traceer ID van het heenbericht waarop wordt gereageerd. Bij foutberichten staat hier het Traceer ID van het ingediende bericht dat is afgekeurd.
 • Bericht ID:
  Dit is een uniek ID van een bericht dat door VECOZO o.a. wordt gebruikt voor de navigatie in uw browser en bij links in notificatiemails.
 • Conversatie ID:
  Dit ID wordt bij sommige berichtstromen gebruikt om de heen- en retourberichten aan elkaar te koppelen. Het Conversatie ID is bij beide berichten dan gelijk.
 • Referentie ID:
  Dit is de eigen referentie die u (optioneel) bij het indienen van het bericht heeft opgegeven. Bij sommige diensten wordt hier als u geen eigen referentie opgeeft automatisch de bestandsnaam ingevuld.
 • Payload grootte:
  Dit is de grootte van het fysieke bestand dat met het bericht is meegestuurd.
 • Beschikbaarheid:
  Als het fysieke bestand dat met het bericht is meegestuurd niet meer te downloaden is, staat hier per wanneer het bericht is verwijderd (normaliter 24 uur nadat het voor het eerst is gedownload).

Berichtstroom

Hier ziet u de naam van de dienst en de berichtcode, de berichtversie en/of de omschrijving van de betreffende berichtstroom.


Verwerkingscontext

Onder het kopje Verwerkingscontext ziet u extra informatie die aan sommige berichtstromen kan worden meegegeven, ten behoeve van de routering en verwerking van het bericht.

bl_detail6.jpg

 

Berichtinhoud

Onder het kopje Berichtinhoud ziet u specifieke inhoudelijke informatie uit een bericht, zoals bij Wmo en Jeugdwet declaraties bijvoorbeeld een factuurnummer en declaratiebedragen:

Bij het Wmo en Jeugdwet berichtenverkeer wordt hier ook de BerichtIdentificatie getoond, het veld waarmee binnen deze diensten de heen- en retourberichten worden gekoppeld.


Statusinformatie

Onder het kopje Statusinformatie ziet u de verschillende Berichtstatussen die het bericht heeft doorlopen:

bl_detail3.jpg

 • Ontvangen:
  Het bericht is door VECOZO ontvangen, maar moet nog worden verwerkt;
 • Wordt verwerkt:
  Het bericht wordt door VECOZO verwerkt;
 • Verwerking voltooid:
  Het bericht is door VECOZO verwerkt;
 • Aangeboden:
  Het bericht is door VECOZO aangeboden aan de geadresseerde;
 • Bezorgd:
  Het bericht is door de geadresseerde opgehaald.
 • Afgekeurd door dienst:
  Het bericht is door VECOZO afgekeurd.


Afleveringen

Onder het kopje Afleveringen ziet u of, wanneer en hoe de ontvanger van een bericht dit heeft ontvangen en opgehaald.

bl_detail4.jpg

Deze informatie is alleen zichtbaar als een bericht door VECOZO daadwerkelijk is aangeboden aan de geadresseerde (dus niet is afgekeurd).

 • Ontvanger:
  De Ontvanger is de partij aan wie een bericht verzonden is. Bij berichten die u zelf heeft verzonden is dat de geadresseerde partij, bij berichten die door een andere partij aan u zijn aangeboden bent u dat zelf.
 • Datum:
  Datum en tijdstip waarop de status aan het bericht is toegekend.
 • Status:
  De huidige afleverstatus van het bericht:
  Gereed voor ophalen: aanboden aan de ontvanger, maar nog niet opgehaald;
  Opgehaald: door de ontvanger opgehaald (via de aflevermethode Download of Pull);
  Afgeleverd: door de ontvanger opgehaald (via de aflevermethode Push);
  Niet tijdig opgehaald: door de ontvanger niet binnen de beschikbare periode opgehaald, en uit het systeem van VECOZO verwijderd.
 • Aflevermethode:
  De manier waarop het bericht is aangeboden / opgehaald door de ontvanger:
  Download: handmatig opgehaald op het VECOZO-portaal via een persoonlijk certificaat;
  Pull: rechtstreeks opgehaald in een softwarepakket via een systeemcertificaat;
  Push: afgeleverd bij de eigen webservice van de ontvanger.

  Bij de meeste diensten worden de berichten gelijktijdig via twee verschillende Aflevermethoden aangeboden: Download en Push of Pull. De berichten kunnen daardoor naar keuze zowel via ons portaal als via een softwarepakket of webservice worden opgehaald.

  De Aflevermethoden staan volledig los van elkaar. Zodra een bericht via een van de beschikbare methoden is opgehaald, wijzigt de Berichtstatus van Aangeboden naar Bezorgd, en wijzigt de Afleverstatus van de betreffende methode van Gereed voor ophalen naar Opgehaald. De Afleverstatus van de andere methode blijft Gereed voor ophalen. Het bericht kan via die methode gedurende de bewaartermijn dus nog gewoon worden opgehaald.


Meldingen

Het kopje Meldingen is alleen zichtbaar als een bericht door VECOZO technisch is afgekeurd. Hier ziet u de foutcodes, omschrijvingen en eventuele toelichtingen over de afkeur.


Gerelateerde berichten

Onder het kopje Gerelateerde berichten ziet u berichten die bij elkaar horen. De meeste berichtstromen bestaan uit heen- en retourberichten: elk heenbericht wordt beantwoord met een retourbericht.

De heen- en retourberichten worden aan elkaar gekoppeld via berichtinhoudelijke zaken als factuurnummer of berichtidentificatie, of via het ConversatieID. Dat is een unieke identificatie die bij sommige diensten aan een heenbericht wordt meegegeven, en die in het retourbericht wordt overgenomen. Hierdoor kan dan, indien aanwezig, een ‘berichtpaar’ worden getoond:

Als uw bericht is afgekeurd door VECOZO ziet u naast het ingediende bericht geen retourbericht van de geadresseerde, maar een foutbericht van VECOZO, waarin de afkeurreden wordt gespecificeerd:

Bij nieuw ontvangen berichten ziet u achteraan de regel ook nog een kolom Actie, met daarin twee downloadknoppen. Hiermee kunt u het bericht naar keuze gezipt of ongezipt opslaan. Na het downloaden is het bericht nog 24 uur beschikbaar in het Berichtloket. Daarna wordt het bestand automatisch verwijderd en zijn de downloadknoppen niet meer beschikbaar.

U kunt wisselen tussen het detailscherm van het heenbericht en het retourbericht of foutbericht door te klikken op de regel van het bericht dat u wilt inzien.