Inschrijving Op Naam (ION)

Een centrale database waarin van iedere Nederlandse huisartsenpraktijk de ingeschreven patiënten zijn geregistreerd. Door deze koppeling is het mogelijk om het kwartaaltarief in rekening te brengen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: Stichting ION
  • Bij aanmelding van een nieuwe patiënt, volgt automatische afmelding van de patiënt bij de oude huisartsenpraktijk
  • Eén bron om de declaratie van inschrijftarieven op te baseren
  • Faciliterend voor de dossieroverdracht van de oude naar de nieuwe huisartsenpraktijk
  • Dringt administratieve lasten terug bij huisartsen en zorgverzekeraars door vermindering van het aantal correctieverzoeken op declaraties inschrijftarieven

Introductie

De Stichting ION beheert een centrale database in Nederland waarin voor elke Nederlandse ingezetene is geregistreerd wie diens huisartsenpraktijk is, zodat de juiste huisartsenpraktijk een inschrijftarief voor een ingeschreven patiënt kan declareren.

Met de dienst Inschrijving op Naam (ION) beheren huisartsen hun patiënten. Zorgverzekeraars hebben inzicht in de ION- database, om de declaraties inschrijftarieven te kunnen controleren.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.

Nieuws