Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

Foto bij nieuwsbericht.jpg

Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. 

 

 

Zorgaanbieders met een omzet kleiner dan tien miljoen hebben vanaf vandaag dus nog drie weken om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zorgverzekeraars verwachten hiermee zorgaanbieders voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld om een bijdrage aan te vragen. Zorgverzekeraars hebben met de bijdrage inmiddels duizenden zorgaanbieders kunnen helpen.

Uitzonderingen sluitingsdatum
De sluitingsdatum geldt niet voor ggz-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro. Zij zijn vanaf 23 juni in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan te vragen via een aangepaste regeling: continuïteitsbijdrage ggz.

Intrekken aanvraag
Sommige zorgaanbieders geven aan hun aanvraag bij nader inzien te willen intrekken. Dit is mogelijk tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Een aanvraag intrekken kan door eenmalig, bij de grootste zorgverzekeraar in de regio, een ondertekend verzoek in te dienen. Deze zorgverzekeraar zal dan de andere zorgverzekeraars informeren over het intrekken van de aanvraag.

Vragen?

  • Heeft u een technische vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Lees dan de antwoorden op de veelgestelde vragen. 
  • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat. 
  • De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 
    Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar. 

 

Terug naar overzicht