Wat houdt de dienst Onderlinge Dienstverlening (ODV) in?

Antwoord

Onderlinge dienstverlening (ODV) is het leveren van zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder, zonder dat daarbij het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen aan de desbetreffende zorgaanbieder. De uitvoerende zorgaanbieder factureert de gemaakte kosten aan de hoofdbehandelaar. De middels ODV geleverde zorg wordt vervolgens door de hoofdbehandelaar als onderdeel van een DBC-zorgproduct gefactureerd aan de zorgverzekeraar of patiënt.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Softwarepartijen