Overgang naar iWmo en iJw 2.1 per 12 juni 2017

Tandwielen_wmo

Vanaf 12 juni 2017 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe versie van het Wmo- en Jeugdwet berichtenverkeer: versie 2.1. Voor deze versie geldt conform de landelijke afspraken een ander bestandsformaat: XML. Onderstaand vindt u meer informatie over de overgang naar dit nieuwe formaat en gevolgen daarvan.

 

Wat gaat er veranderen?

Bestandsformaat

 • De berichten zijn tot nog toe altijd uitgewisseld in het ASCII formaat ‘EI’ ('Externe integratie'). Vanaf versie 2.1 wordt het bestandsformaat XML gehanteerd, zoals dat ook al het geval is in het Wlz-berichtenverkeer. Uitzondering hierop vormen de standaarden Jw321 en Jw322 (declaraties Jeugd GGZ); deze berichten worden wel nog in EI-formaat uitgewisseld.

Menu's op het VECOZO-portaal

 • Tegelijkertijd met de overgang worden binnen het portaal van VECOZO ook de Wmo- en Jeugdwetdeclaratieberichten (Wmo/Jw 303/304-bestanden) uit de dienst Declareren gehaald, en opgenomen in de dienst Berichtenverkeer. Hierdoor komt de volledige berichtenstroom van Wmo of Jeugdwet binnen één en dezelfde dienst te vallen; wel zo gemakkelijk. Uitzondering hierop zijn weer de Jw321 en Jw322 berichten. Deze standaarden blijven onderdeel van de dienst Declareren van VECOZO, en worden in 2018 uitgefaseerd.

  Als u de declaraties niet rechtstreeks vanuit een softwarepakket indient, maar handmatig uploadt via het VECOZO-portaal, doet u dat dus niet meer via het menu Diensten > Declareren, maar via het menu Diensten > Wmo-berichten versturen of via het menu Diensten > Jeugdwet-berichten versturen. Hiervoor dient u op het portaal wel te zijn ingelogd onder de juiste grondslag  (Wmo of Jeugdwet).

 

Per wanneer gaat dit veranderen?

Vanaf 12 juni 2017 kunnen Wmo en Jeugdwet berichten alleen nog in 2.1 XML-formaat worden verstuurd en ontvangen. De diverse berichtenstromen worden in de voorafgaande week gefaseerd stopgezet. In het weekend van 10 en 11 juni is geen berichtenverkeer mogelijk.

Omschrijving Datum Tijd Actiehouder
Alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden (303- en 321-berichten)
Advies: geen 303- en 321-berichten versturen aan gemeenten                                                                        
28-5-2017 23.00 uur  zorgaanbieders
Alle beschikbare registratieberichten zijn verzonden (303-, 305-, 307-, 315- en 321-berichten)
Vanaf dit moment kunnen geen berichten meer verstuurd worden door partijen
6-6-2017 17.00 uur zorgaanbieders
Alle beschikbare registratieberichten zijn verzonden (301-bericht)
Vanaf dit moment kunnen geen berichten meer verstuurd worden door partijen
6-6-2017 17.00 uur  gemeenten
Alle retourberichten op de ontvangen registratieberichten zijn aangemaakt en verzonden (302-bericht)
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil
8-6-2017 13.00 uur  zorgaanbieders                
Alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden (316-, 304-, 306-, 308-, 322-berichten)
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil
8-6-2017 13.00 uur gemeenten
Wmo- en Jeugdwetberichtenverkeer weer live. Alle berichten in XML versie 2.1, met uitzondering van Jw321/322.
12-6-2017 13.00 uur VECOZO en Inlichtingenbureau

 

De implementatieactiviteiten worden in de onderstaande migratiedraaiboeken stap voor stap genoemd met milestones, data en adviezen. Alle informatie over de migratieperiode vindt u ook op http://i-sociaaldomein.nl/overstap-iwmo-ijw-21-xml.

 

Waar moet ik als zorgaanbieder rekening mee houden?

De berichten uit de iWmo- en iJw-berichtenstandaarden bestaan altijd uit berichtenparen: een heenbericht en een retourbericht. Bij de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw op 12 juni 2017 zijn met name de factuur- en declaratieberichten een aandachtspunt. Belangrijk is dat u op alle heenberichten in het huidige formaat 2.0 voor de overstap een retourbericht ontvangt in hetzelfde formaat. Daardoor kunnen de berichten nog aan elkaar worden gekoppeld. Dat is niet mogelijk wanneer het heenbericht in 2.0 is verstuurd en het retourbericht in het nieuwe 2.1 XML-formaat terugkomt. U ziet dan dus niet automatisch bij welke declaratie het retourbericht hoort

Om deze ‘gebroken berichtenparen’ te voorkomen adviseren de ketenpartijen landelijk een freezeperiode te hanteren:

 • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 28 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
 • Stuur als gemeente uiterlijk voor 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.
 • Stuur als zorgaanbieder pas weer een factuur- of declaratiebericht naar gemeenten vanaf 12 juni 13.00 uur.

Voor meer informatie zie de onderstaande nieuwsberichten:

 

Waar kunt u terecht met vragen?

 • Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over de berichtspecificaties van alle iWmo en iJw 2.1 berichten kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden: vasb[ at ]vfgnaqnneqra.ay, tel: 020-797 89 48
 • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen over de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw bij de afdeling Support van VECOZO. Dit geldt ook voor softwareleveranciers van zorgaanbieders.
 • De regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein kunt u benaderen voor vraagstukken over het implementeren van het berichtenverkeer iWmo en iJw en het samenwerken met gemeenten en zorgaanbieders.
 • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het gemeenten kunnen met hun vragen over de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: freivprqrfx[ at ]vayvpugvatraohernh.ay, tel: 0800 222 11 22.

 

Waar vind ik als softwareleverancier informatie over de nieuwe XML berichten?

Op de website van i-sociaaldomein vindt u een factsheet met informatie over de overgang naar en implementatie van iWmo en iJw versie 2.1. De sheet biedt onder andere informatie over de XSLT-controles, de Universally Unique Identifier (UUID) en StUF-envelop, en bevat links naar de specificaties van alle berichten.