Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Berichtenverkeer Wmo?

Antwoord

Via de dienst Berichtenverkeer Wmo worden registratieberichten en declaratieberichten uitgewisseld tussen Wmo-aanbieders en gemeenten. Dit gebeurt in de vorm van heen- en retourberichten, die voldoen aan landelijk gemaakte afspraken en door Zorginstituut Nederland vastgestelde regels (‘standaarden’).

Hieronder een overzicht wat er nodig is om gebruik te maken van deze dienst.

De dienst aanvragen
 • De dienst is alleen beschikbaar voor instanties (AGB-codes) met een Wmo-erkenning. Deze erkenning wordt vastgelegd via Vektis. Heeft uw instantie een AGB-code met een Wmo-erkenning, dan kunt u deze bij VECOZO laten aansluiten voor de grondslag Wmo.

  Of uw instantie al voor deze grondslag is aangesloten kunt u nagaan in uw aansluitovereenkomst. In Bijlage 3 ziet u een overzicht van de diensten waar uw instantie toegang toe heeft. Daarbij staat dan ook de dienst Berichtenverkeer Wmo.
 • Heeft uw instantie al wel een Wmo-erkenning bij Vektis, maar is deze nog niet aangesloten voor de grondslag Wmo bij VECOZO, dan kunt u dit aanvragen via een online Wijzigingsverzoek. Kies voor ‘Toevoegen diensten’, en vervolgens voor ‘Wmo’.
 • Zodra het Wijzigingsverzoek door ons is verwerkt en u een aanvulling op uw overeenkomst heeft ontvangen kan de contactpersoon van uw instantie via Gebruikersbeheer de autorisatie aan het account van de gebruiker(s) toevoegen. Voor meer informatie hierover zie Hoe wijzig ik de autorisaties van een bestaand certificaat.
Wmo-berichten aanmaken en inlezen

Wmo-berichten worden aangemaakt in een speciaal daarvoor bestemd softwareprogramma. Zo’n programma zorgt ervoor dat de declaraties en registratieberichten aan de juiste technische opmaak voldoen, en door alle betrokken partijen correct kunnen worden ingelezen.

Wij geven geen advies over welk programma het meest geschikt is voor uw situatie. Neem hiervoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging, of collega's waarvan u weet dat zij al gebruik maken van deze dienst.

Wmo-berichten versturen en ontvangen

U kunt berichten ‘handmatig’ verzenden en ontvangen via de VECOZO-website, of geautomatiseerd via een koppeling met uw softwarepakket

 • Om berichten te kunnen ontvangen en versturen via de VECOZO website dient u te beschikken over een geldig persoonlijk account met de juiste autorisatie. Dat is het geval als u na het inloggen onder Mijn diensten een menu ‘Berichtenverkeer Wmo’ ziet, met daaronder de opties 'Berichten indienen' en/of 'Berichten/Declaraties zoeken'.

  U maakt de Wmo-berichten dan aan in uw softwarepakket, en uploadt deze via onze website. Ontvangen (retour)berichten downloadt u via onze website, en lees u vervolgens in uw softwarepakket in.
 • Om berichten rechtstreeks via uw softwarepakket te versturen en ontvangen is voor dat softwarepakket de koppeling met via een geldig systeemcertificaat met de juiste autorisatie, of een toestemmingsverklaring nodig.

  Raadpleeg uw softwareleverancier voor de mogelijkheden.
 • Het persoonlijk account en/of het systeemcertificaat dat wordt gebruikt voor het verzenden en ophalen van de berichten dient te vallen onder de AGB-code die in het Wmo-bericht wordt genoemd, of onder een koepel of hoofdonderneming, mits hiervoor door de onderliggende vesting(en) een toestemmingsverklaring is afgegeven.

  Zonder toestemmingsverklaring kunnen géén berichten namens een andere instantie worden ingediend.
 • De informatie op de VECOZO-website beschrijft voor een groot deel het handmatig indienen, zoeken en raadplegen van Wmo-berichten via de website. Handelt u het berichtenverkeer volledig af via een softwarepakket, raadpleeg dan de handleiding van dat softwarepakket.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten