Gebruik van VECOZO-diensten

Voor veilige gegevensuitwisseling is het belangrijk om zorgvuldig gebruik te maken van onze diensten. In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen.

Bijzondere voorwaarden per dienst

Voor elke dienst gelden bijzondere voorwaarden. Daarin staan uw rechten en plichten bij het gebruik van de betreffende dienst. De bijzondere voorwaarden per dienst maken deel uit van de aansluitovereenkomst die u met VECOZO aangaat. Vanaf januari 2019 hebben we de aansluitovereenkomst vernieuwd met alle bij ons aangesloten zorgaanbieders. 

Doelbinding

Doelbinding betekent dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel. Dit is bepaald in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het doel bepaalt welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet.

Zo mogen bijvoorbeeld:

  • niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan nodig is voor het doel;
  • persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel;
  • verzamelde persoonsgegevens niet zomaar voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor ze verzameld zijn.

Tip:

  • Lees meer over doelbinding op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Lees onze factsheet over de veilige uitwisseling van gegevens.

Privacy Statement

In de berichten die u via VECOZO uitwisselt, staan persoonsgegevens. Voor VECOZO staat veilige verwerking hiervan voorop. Dit doen wij dan ook zorgvuldig en beveiligd. VECOZO is geen verwerkingsverantwoordelijke voor de meeste van onze diensten. Toch vinden wij transparantie belangrijk en geven we graag meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door VECOZO.

In ons Privacy Statement leest u hoe VECOZO persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Infographic: Gebruik van VECOZO-diensten

Gebruik van VECOZO-diensten.PNG

Afbeelding downloaden als pdf