Hoe dien ik een Grouper-bestand in?

Antwoord

Het Declaratie-Grouper bestand dient u in via uw softwareapplicatie. Het Onderhanden werk-Grouper bestand dient u in via de website van VECOZO.

Declaratie-Grouper bestand

Het afleiden van de DBC-zorgproducten via de Declaratie-Grouper gaat via uw softwareapplicatie. U hebt vanuit VECOZO alleen een geldig systeemcertificaat onder uw organisatie nodig, met de autorisatie voor de dienst Grouper. De contactpersoon kan de autorisatie via het Gebruikersbeheer aanvragen/beheren.

OHW-Grouper bestand

OHW-bestanden kunnen alleen als zip-bestand worden ingediend. Het bestand dient de volgende verplichte tekstbestanden te bevatten:

- DECLARATIEDATASET.txt
- NEVENDIAGNOSE.txt
- PATIENT.txt
- ZORGTRAJECT.txt
- GELEVERD_ZORGPROFIEL.txt
- PAKBON.txt
- SUBTRAJECT.txt

Naast de zeven verplichte tekstbestanden kan het zip-bestand ook nog twee optionele tekstbestanden bevatten:

- HONORARIUM.txt
- OVERIGE_VERRICHTING.txt

Als een van de verplichte tekstbestanden ontbreekt wordt het OHW-bestand afgekeurd met de melding 'Verplicht bestand niet aangeleverd', er vindt dan geen verdere verwerking plaats. 


Om een OHW-bestand in te dienen kiest u voor Mijn diensten > 
Groupers > Indienen. 
Het berichtloket van VECOZO wordt geopend.  Voor de werking van het Berichtloket van VECOZO en hoe u een Onderhandenwerk Grouper bestand indient, verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vraag over het indienen van een bericht via het Berichtloket.

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Onderhanden werk (OHW)-Grouper

Declaratie-Grouper

Informatie voor Softwarepartijen