Hoe dien ik een Grouper-bestand in?

Antwoord

Het Declaratie-Grouper bestand dient u in via uw softwareapplicatie. Het Onderhanden werk-Grouper bestand dient u in via de website van VECOZO.

Declaratie-Grouper bestand

Het afleiden van de DBC-zorgproducten via de Declaratie-Grouper gaat via uw softwareapplicatie. U hebt vanuit VECOZO alleen een geldig systeemcertificaat onder uw organisatie nodig, met de autorisatie voor de dienst Grouper. De contactpersoon kan de autorisatie via het Gebruikersbeheer aanvragen/beheren.

OHW-Grouper bestand

OHW-bestanden kunnen alleen als zip-bestand worden ingediend. Het bestand dient de volgende verplichte tekstbestanden te bevatten:

- DECLARATIEDATASET.txt
- NEVENDIAGNOSE.txt
- PATIENT.txt
- ZORGTRAJECT.txt
- GELEVERD_ZORGPROFIEL.txt
- PAKBON.txt
- SUBTRAJECT.txt

Naast de zeven verplichte tekstbestanden kan het zip-bestand ook nog twee optionele tekstbestanden bevatten:

- HONORARIUM.txt
- OVERIGE_VERRICHTING.txt

Als een van de verplichte tekstbestanden ontbreekt wordt het OHW-bestand afgekeurd met de melding 'Verplicht bestand niet aangeleverd', en vindt er geen verdere verwerking plaats.

Om een OHW-bestand in te dienen kiest u voor Mijn diensten > Groupers > Indienen. Het onderstaande scherm verschijnt:

ohw%20indienen.jpg

Klik op het veld Bestand en selecteer het gezipte OHW-bestand dat u wilt indienen, klik in het daaropvolgende dialoogvenster op Openen en klik vervolgens op de knop Indienen.

Afhankelijk van de grootte van het aangeboden bestand kan het enige tijd duren voordat het bestand bij VECOZO is aangekomen. De voortgang van het uploaden wordt dan op het scherm getoond. Mogelijk wordt zodra het uploaden is voltooid een scherm getoond met een bevestiging dat het uploaden is geslaagd. Klik in dit scherm op de knop Verder.

ohw%20ontvangen.jpg

Meestal verschijnt na het succesvol uploaden vanzelf een scherm met detailinformatie:

ohw%20detailinfo%202.jpg

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Onderhanden werk (OHW)-Grouper

Declaratie-Grouper

Informatie voor Softwarepartijen