Ik krijg een foutmelding, wat betekent dit?

Antwoord

  • Bij een technische afkeur van ingediende berichten via het Berichtloket van VECOZO wordt de reden van de afkeur teruggekoppeld via foutcodes. Een overzicht van de generieke afkeurredenen die kunnen voorkomen (foutcodes die beginnen met 'BRS') vindt u in de Lijst met foutcodes van het Berichtloket. 
  • Als een van de verplichte tekstbestanden ontbreekt wordt het OHW-bestand afgekeurd met de melding 'Verplicht bestand niet aangeleverd', er vindt dan geen verdere verwerking plaats.
  • In onderstaande handleiding worden de voorkomende foutmeldingen binnen de Declaratie-Grouper en de Onderhanden werk-Grouper toegelicht. Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij het begrijpen en oplossen van de foutmeldingen.

Foutmeldingen Groupers

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Onderhanden werk (OHW)-Grouper

Declaratie-Grouper

Informatie voor Softwarepartijen