Waarom krijg ik maar een heel klein OHW retourbestand terug, zonder gegrouperde gegevens?

Antwoord

Als het retourbestand heel klein is bevat dit bestand waarschijnlijk alleen een validatiemelding. Voordat de aangeleverde bestanden daadwerkelijk naar de OHW-Grouper gaan worden er eerst een aantal validaties (controles) uitgevoerd. Als daarbij een fout geconstateerd wordt, worden de bestanden niet gegrouperd en wordt in het retourbestand alleen de geconstateerde validatiefout teruggegeven. Onderstaand een voorbeeld van een retourbestand met een validatiefout:

RUNNUMMER;VELD_TYPE;ENTITEIT;DECLARATIERESULTSET_NR;ID;KOLOM_A;KOLOM_B;KOLOM_C;K KOLOM_D;KOLOM_E;KOLOM_F;KOLOM_G; KOLOM_H;KOLOM_I;KOLOM_J;KOLOM_K

102124;5;Validatie;;1267024 ;subtraject.txt;3165 Zorgtypecode is niet gevuld;Zorgtypecode; ;ERR;;;;;;

In de laatste regel ziet u in welk bestand de fout zit (hier: subtraject.txt) en wat de fout is (hier: 3165 Zorgtypecode is niet gevuld). Deze fout(en) dienen in de aangeleverde bestanden opgelost te worden

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Onderhanden werk (OHW)-Grouper

Declaratie-Grouper

Informatie voor Softwarepartijen