Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

De gemeente heeft een Wmo of Jeugdwet bericht ingediend maar ik heb dit niet ontvangen, wat nu?

Antwoord

Als de gemeente een Wmo of Jeugdwet (retour)bericht aanbiedt wordt dit verstuurd naar het Inlichtingenbureau, het digitaal schakelpunt voor gemeenten. Het Inlichtingenbureau biedt het bericht vervolgens aan bij VECOZO.

Als u het bericht niet binnen uw softwarepakket of op het VECOZO-portaal kunt vinden is er mogelijk iets mis gegaan tussen de gemeente en het Inlichtingenbureau, of is het bericht door het Inlichtingenbureau of VECOZO afgekeurd en niet naar u doorgezonden.

Controleer dan bij de gemeente of het bericht aan de juiste AGB-code is gericht, en vraag om het Referentienummer en/of Conversatie ID van het bericht. Wij kunnen dan nakijken of het bericht wel bij VECOZO is binnengekomen. Is dat niet het geval of is het bericht door ons afgekeurd, dan kan de gemeente contact opnemen met het Inlichtingenbureau, om samen het een en ander te controleren.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten