Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Hoe kan ik als Softwarepartij het Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet testen?

Antwoord

Als u bent ingelogd op ons portaal, vindt u de aansluit- en ontwikkeldocumentatie via Mijn Diensten > Berichtenverkeer Wmo of Berichtenverkeer Jeugdwet > Documenten.

Op de test- of acceptatieomgeving wordt gecontroleerd of u berichten mag indienen namens de afzender in het bericht. Hiervoor moet een toestemmingsverklaring vanaf de afzender, een geldige AGB-code, worden ingeregeld. De VECOZO-contactpersoon van de AGB-code die u gebruikt kan hiervoor een verzoek per e-mail sturen naar softwarehelpdesk@vecozo.nl. Daarin dienen de onderstaande zaken vermeld te worden:

  • De 8-cijferige AGB-code van de  partij die de toestemming verleent;
  • De Softwarepartij waaraan de toestemming wordt verleend;
  • De omgeving waarop getest gaat worden (test en/of acceptatie);
  • De grondslag waarop getest gaat worden;
  • De dienst waarvoor getest gaat worden.

Op de test- en acceptatieomgeving mogen alleen fictieve persoonsgegevens worden gebruikt.

Mocht u heenberichten of retourinformatie willen ontvangen, dan kunt u hierover eventueel afspraken maken met individuele gemeenten of het Inlichtingenbureau. VECOZO kan zelf geen berichten voor u klaarzetten.

De inhoudelijke specificaties van de berichten vindt u op het portaal van Zorginstituut Nederland.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten