Ik maak gebruik van een online softwarepakket met gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?

Antwoord

U bent niet in het bezit van een actief systeemcertificaat en heeft per dienst een toestemmingsverklaring afgegeven aan uw softwarepartij. In dat geval registreert de contactpersoon van uw softwarepartij de IP-adressen. U hoeft als zorgaanbieder geen actie te ondernemen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

IP-adres achterhalen

IP-adres registreren

Controle op IP-adressen

Gebruik maken van een softwarepartij

Informatie voor softwarepartijen