Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Wlz raadpleegfunctie?

Antwoord

Om als zorgaanbieder gebruik te kunnen maken van de dienst Wlz raadpleegfunctie heeft u een geldig VECOZO-certificaat nodig met de juiste autorisatie:

  • een persoonlijk certificaat voor het raadplegen van Wlz indicaties via de dienst Wlz raadpleegfunctie nadat u bent ingelogd op het VECOZO-portaal;

    en/of

  • een systeemcertificaat voor het raadplegen van Wlz indicaties rechtstreeks via uw softwarepakket. Uw softwareleverancier kan u vertellen of dit mogelijk is.


Om de autorisatie aan te vragen dient u:

  1. Een aansluitovereenkomst met VECOZO te hebben afgesloten onder de Zvw of Wlz grondslag.
  2. Nadat uw aansluitovereenkomst is afgesloten toegang tot de dienst Wlz raadpleegfunctie aan te vragen via een Wijzigingsverzoek. U kunt dit online doen via het menu Aanvragen en Wijzigen > Wijzigen van de gegevens van de onderneming > Toevoegen diensten.
  3. De autorisatie toe te voegen aan de gebruikerscertificaten. Zie Hoe wijzig ik de autorisaties van een bestaand certificaat voor meer informatie.


De onderstaande zorgsoorten hebben recht op toegang tot deze dienst en zoekresultaten:

wlz raadpleegfunctie schema.jpg

Deze zorgsoorten zijn door de zorgverzekeraars vastgesteld op basis van feitelijke onjuiste declaraties vanuit deze groepen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen