Hoe kan ik als softwarepartij de dienst Wlz raadpleegfunctie testen en wat heb ik hiervoor nodig?

Antwoord

Om toegang te krijgen tot de project- en ontwikkeldocumentatie dient u te beschikken over een persoonlijk certificaat voor de VECOZO testomgeving met de juiste autorisatie. Als u bent ingelogd vindt u via het menu Mijn Diensten >  Wlz raadpleegfunctie onderaan de pagina de technische documentatie en testgegevens. Op de test- en acceptatieomgeving mogen alleen fictieve persoonsgegevens worden gebruikt.

Om de raadpleegfunctie via uw softwarepakket te testen heeft u een systeemcertificaat voor de VECOZO testomgeving nodig met de juiste autorisatie.

Op de test- of acceptatieomgeving wordt gecontroleerd of u de mag gebruiken namens de afzender in de raadpleging. Hiervoor moet een toestemmingsverklaring vanaf de afzender, een geldige praktijk AGB-code, worden ingeregeld. De VECOZO-contactpersoon van de AGB-code die u gebruikt kan hiervoor een verzoek per e-mail sturen naar softwarehelpdesk@vecozo.nl. Daarin dienen de onderstaande zaken vermeld te worden:

  • De 8-cijferige praktijk AGB-code van de  partij die de toestemming verleent;
  • De Softwarepartij waaraan de toestemming wordt verleend;
  • De omgeving waarop getest gaat worden (test en/of acceptatie);
  • De dienst waarvoor toestemming wordt verleend (Wlz raadpleegfunctie).

Let op: om op onze testomgeving met uw eigen certificaat te testen is een toestemmingsverklaring noodzakelijk. U stuurt dan in het SOAP request de zorgsoort en AGB-code van de instantie die toestemming verleent mee. Als uw klanten op de produktie-omgeving met hun eigen systeemcertificaat gaan werken is geen sprake van een toestemmingsverklaring, en dienen zorgsoort en AGB-code ook NIET in hun request meegestuurd te worden!

Alleen de onderstaande zorgsoorten hebben recht op toegang tot deze dienst en kunnen een toestemmingsverklaring aan een softwarepartij afgeven:

AGB code soort

Zorgsoort

Wlz indicatie: Ja/Nee

Wlz met verblijf en behandeling

01

Huisartsen

X

X

02

Apothekers

X

X

06

Ziekenhuizen

X

X

12

Tandartsen

X

X

13

Tandarts-Specialisten (Dento-Maxillaire Orthopedie)

X

X

21

Dienstenstructuren (ANW-Diensten)

X

X

22

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)

X

X

30

Instellingen voor verstandelijk gehandicapten

X

X

34

Trombosediensten

X

X

37

Gezondheidscentra

X

X

38

Tandheelkundige Centra

X

X

39

Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging

X

X

41

Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, ZZP’ers in wijkverpleging & PGB aanbieders

X

 

42

Verzorgingstehuizen

X

 

43

Beheerstichtingen Verzorgingshuizen

X

 

47

Gecombineerde Verpleeginrichtingen

X

 

50

Laboratoria

X

X

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

X

X

66

Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigen

X

 

72

Regionale Instellingen Beschermd Wonen (RIBW)

X

 

73

AWBZ / WLZ Gecombineerd

X

 

75

Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging

X

 

76

Leveranciers Hulpmiddelen

X

X

87

Mondhygiënisten

X

X

93

Tandtechnici/Tandprothetici

X

X

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen