Let op: Overgang naar iWmo 3.2 en iJw 3.2 per 3 april 2023. Op maandag 3 april 2023 worden de nieuwe berichtenstandaarden iWmo 3.2 en iJw 3.2 in gebruik genomen. Meer weten?

Ik krijg een melding 'Geen geldige toestemmingsverklaring', wat nu?

Antwoord

Bij de dienst Wlz raadpleegfunctie kan gebruik worden gemaakt van toestemmingsverklaringen aan derden. Via een toestemmingsverklaring machtigt u dan een tussenpartij software of tussenpartij administratief om namens u deze dienst te uit te voeren.

Of een toestemmingsverklaring nodig is, is afhankelijk van uw softwarepakket en het systeemcertificaat dat dit pakket voor het contact met VECOZO gebruikt.

  • Gebruikt uw pakket geen systeemcertificaat dat onder uw eigen AGB-code valt, maar valt het certificaat dat wordt gebruikt rechtstreeks onder uw softwareleverancier, dan moet er namens uw AGB-code een toestemmingsverklaring aan de betreffende partij worden ingesteld. Hoe u dit doet leest u hier.

    Als u via een toestemmingsverklaring werkt worden uw zorgsoort en AGB-code door uw pakket meegestuurd in de zoekopdracht. Met behulp daarvan wordt door VECOZO gecontroleerd of er een geldige toestemmingsverklaring aanwezig is.

  • Gebruikt uw pakket wél een systeemcertificaat dat onder uw eigen AGB-code valt, dan wordt er niet met een toestemmingsverklaring gewerkt (u hoeft immers geen toestemming aan uzelf te geven). In dit geval moeten zorgsoort en AGB-code ook NIET meegestuurd worden in het verzoek vanuit uw softwarepakket - ons systeem gaat anders per definitie zoeken naar een toestemmingsverklaring, en die is er niet. Zonder deze gegevens worden de zorgsoort en AGB-code automatisch afgeleid uit de instantie waaronder het certificaat valt.

    Mocht u in dit geval tóch een melding over een ontbrekende toestemmingsverklaring krijgen, neem dan contact op met uw softwareleverancier. Die kan de software aanpassen, zodat een correct verzoek zonder zorgsoort en AGB-code wordt verstuurd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen