Ik krijg een melding 'Geen geldige toestemmingsverklaring', wat nu?

Antwoord

Bij de dienst Wlz raadpleegfunctie kan gebruik worden gemaakt van toestemmingsverklaringen. Via een toestemmingsverklaring machtigt u een tussenpartij software of tussenpartij administratief om namens u deze dienst te uit te voeren.

Of een toestemmingsverklaring nodig is, is afhankelijk van uw softwarepakket en het systeemcertificaat dat dit pakket voor het contact met VECOZO gebruikt.

  • Gebruikt uw pakket geen systeemcertificaat dat onder uw eigen AGB-code valt, maar valt het certificaat dat wordt gebruikt rechtstreeks onder uw softwareleverancier, dan moet er namens uw AGB-code een toestemmingsverklaring aan de betreffende partij worden ingesteld. Hoe u dit doet leest u hier.

    Als u via een toestemmingsverklaring werkt worden uw zorgsoort en AGB-code door uw pakket meegestuurd in de zoekopdracht. Met behulp daarvan wordt door VECOZO gecontroleerd of er een geldige toestemmingsverklaring aanwezig is.

  • Gebruikt uw pakket wél een systeemcertificaat dat onder uw eigen AGB-code valt, dan wordt er niet met een toestemmingsverklaring gewerkt (u hoeft immers geen toestemming aan uzelf te geven). In dit geval moeten zorgsoort en AGB-code ook NIET meegestuurd worden in het verzoek vanuit uw softwarepakket - ons systeem gaat anders per definitie zoeken naar een toestemmingsverklaring, en die is er niet. Zonder deze gegevens worden de zorgsoort en AGB-code automatisch afgeleid uit de instantie waaronder het certificaat valt.

    Mocht u in dit geval tóch een melding over een ontbrekende toestemmingsverklaring krijgen, neem dan contact op met uw softwareleverancier. Die kan de software aanpassen, zodat een correct verzoek zonder zorgsoort en AGB-code wordt verstuurd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen