Wat is het doel van de dienst Wlz raadpleegfunctie en wanneer mag ik deze gebruiken?

Antwoord

Zorgaanbieders beschikken niet over een actueel inzicht in een eventueel aanwezige Wlz-indicatie van verzekerden. Er kan sprake zijn van een samenloop tussen vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vergoeding uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Via de dienst Wlz raadpleegfunctie kan een zorgaanbieder nagaan of een cliënt beschikt over een Wlz-indicatie, met in voorkomende gevallen verblijf in een instelling met of zonder behandeling. Zorgkantoren stellen deze informatie beschikbaar via de dienst Wlz raadpleegfunctie. Dit stelt de zorgaanbieder in staat om tijdig te verifiëren of de cliënt gebruik kan maken van zorglevering op basis van de Wlz, en of de levering van de gevraagde zorg in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Wlz.

U mag de dienst Wlz raadpleegfunctie alleen gebruiken als er sprake is van een behandelrelatie met de desbetreffende verzekerde en er onduidelijkheid bestaat over de wettelijke grondslag (Zvw of Wlz) waaronder de zorg wordt geleverd.

Het primaire doel is om te bepalen of de vergoeding voor de geleverde zorg of zorggerelateerde diensten onder de Wlz valt.

Het secundaire doel is om de declaratie bij de juiste persoon of partij aan te bieden (de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de instelling waar de verzekerde in verblijf en behandeling is of bij de verzekerde zelf).

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen