Ik vind voor een cliënt geen Wlz indicatie, terwijl ik zeker weet dat die er wel is. Wat nu?

Antwoord

Als u zeker weet dat de cliënt op de gekozen peildatum wel een Wlz-indicatie heeft, maar dit niet als zoekresultaat binnen de dienst Raadpleegfunctie Wlz te zien krijgt, neem dan contact op met het zorgkantoor van de cliënt. Daar kan men nagaan of de getoonde informatie correct is en/of correct aan VECOZO doorgegeven is. In principe gebeurt dat wekelijks.

De medewerkers van VECOZO hebben geen toegang tot de dienst. Zij kunnen en mogen geen inhoudelijke informatie opzoeken of verstrekken.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen