Waar moet ik declareren als de cliënt een Wlz-indicatie heeft?

Antwoord

Als de cliënt géén Wlz-indicatie heeft declareert u de behandeling bij de zorgverzekeraar of bij de cliënt zelf. Als de cliënt wél een Wlz-indicatie heeft declareert u de behandeling bij het zorgkantoor van de betreffende regio.

Welke zorg onder de Wlz valt kunt u nalezen in het Wlz Zorgkompas van Zorginstituut Nederland.

Bij cliënten die een Wlz-indicatie mét verblijf hebben zal voor de levering van hulpmiddelen eerst contact moeten worden gezocht met de betreffende instelling. Voor de levering van hulpmiddelen in de Wlz moet toestemming aanwezig zijn. Deze wordt aangevraagd door de instelling en beoordeeld door het zorgkantoor.

Vanaf oktober 2023 wordt bij ‘Indicatie met verblijf' ook de AGB-code van de instelling waar de cliënt verblijft getoond, en de periode van de zorglevering. De contactgegevens van de betreffende onderneming of vestiging kunt u vervolgens met behulp van de AGB-code opzoeken in het openbare AGB-register van Vektis. Zo weet u hoe en met welke instelling u contact kunt opnemen over eventuele declaraties. 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen