Waar moet ik declareren als de cliënt een Wlz-indicatie heeft?

Antwoord

Als de patiënt een Wlz-indicatie heeft en zorg ontvangt vanuit de wijkverpleging of eerstelijnsverblijf, dan declareert u de behandeling  bij het zorgkantoor van de betreffende regio.

Als de patiënt een Wlz-indicatie heeft met een indicatie 'verblijf en behandeling', en van u zorg ontvangt vanuit een van de zorgsoorten farmacie, hulpmiddelen, eerstelijnsdiagnostiek, mondzorg of huisartsenzorg, dan declareert u de behandeling bij het zorgkantoor of de instelling.

Als de patiënt géén Wlz-indicatie heeft declareert u de behandeling bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt zelf.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen