Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Wlz raadpleegfunctie?

Antwoord

Om als zorgaanbieder gebruik te kunnen maken van de dienst Wlz raadpleegfunctie hebt u een geldig VECOZO-certificaat nodig met de juiste autorisatie:

  • een persoonlijk certificaat voor het raadplegen van Wlz indicaties via de dienst Wlz raadpleegfunctie nadat u bent ingelogd op het VECOZO-portaal;

    en/of

  • een systeemcertificaat voor het raadplegen van Wlz indicaties rechtstreeks via uw softwarepakket. Uw softwareleverancier kan u vertellen of dit mogelijk is.

Om de autorisatie aan te vragen dient u:

  1. In 2019 een nieuwe aansluitovereenkomst met VECOZO te hebben afgesloten. Zie het artikel Waarom een nieuwe aansluitovereenkomst? voor meer informatie.
  2. Nadat uw aansluitovereenkomst is afgesloten of vernieuwd toegang tot de dienst Wlz raadpleegfunctie aan te vragen via een Wijzigingsverzoek. De contactpersoon van uw organisatie kan dit doen via het menu Aanvragen en Wijzigen > Wijzigen van de gegevens van de onderneming > Toevoegen diensten.
  3. De autorisatie toe te voegen aan de gebruikerscertificaten. Zie Hoe wijzig ik de autorisaties van een bestaand certificaat voor meer informatie.

De onderstaande zorgsoorten hebben recht op toegang tot deze dienst:

AGB code soort

Zorgsoort

Wlz indicatie: Ja/Nee

Wlz met verblijf en behandeling

01

Huisartsen

X

X

02

Apothekers

X

X

06

Ziekenhuizen

X

X

12

Tandartsen

X

X

13

Tandarts-Specialisten (Dento-Maxillaire Orthopedie)

X

X

21

Dienstenstructuren (ANW-Diensten)

X

X

22

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)

X

X

30

Instellingen voor verstandelijk gehandicapten

X

X

34

Trombosediensten

X

X

37

Gezondheidscentra

X

X

38

Tandheelkundige Centra

X

X

39

Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging

X

X

41

Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, ZZP’ers in wijkverpleging

X

 

42

Verzorgingstehuizen

X

 

43

Beheerstichtingen Verzorgingshuizen

X

 

47

Gecombineerde Verpleeginrichtingen

X

 

50

Laboratoria

X

X

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

X

X

66

Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigen

X

 

72

Regionale Instellingen Beschermd Wonen (RIBW)

X

 

73

AWBZ / WLZ Gecombineerd

X

 

75

Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging

X

 

76

Leveranciers Hulpmiddelen

X

X

87

Mondhygiënisten

X

X

93

Tandtechnici/Tandprothetici

X

X

Deze zorgsoorten zijn door de zorgverzekeraars vastgesteld op basis van feitelijke onjuiste declaraties vanuit deze groepen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Softwarepartijen