Enkele samenwerkingen uit 2023 uitgelicht

VECOZO_6957_AS.jpg

Met onze digitale omgeving realiseren we binnen de zorg minder (administratieve) lasten, meer eenduidigheid en een betere samenwerking.

Dat kunnen én doen we niet alleen. De samenwerking met bijvoorbeeld gebruikers en zorgaanbieders is van groot belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast zijn we, door onze jarenlange ervaring en brede netwerk, een kennis- en sparringpartner in de zorgketen. Waar de samenwerkingen toe leiden? Dat leest u in deze terugblik, waar we enkele samenwerkingen uit 2023 uitlichten.

  • Van Specialisterren hebben wij een Social Return Certificaat mogen ontvangen. Door de samenwerking met VECOZO heeft Specialisterren meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan werk kunnen helpen. En daar zijn we heel trots op!
  • In opdracht van de NFU en NVZ hebben we dienst Onderlinge Dienstverlening (ODV) ontwikkeld. Met de dienst kunnen ziekenhuizen op een uniforme manier geautomatiseerd de onderlinge dienstverlening factureren. Dit is een volgende stap in het verminderen van de administratieve lasten in de zorg. https://www.vecozo.nl/over-ons/nieuws-en-agenda/2023/nieuwe-dienst-odv/
  • Samen met de Belastingdienst/Dienst Toeslagen hebben we een succesvol project uitgevoerd, waarbij we (bestaande) gegevensuitwisseling makkelijker en sneller hebben gemaakt. Er wordt nu eerder in het proces en automatisch gecontroleerd of iemand recht heeft op zorgtoeslag. https://www.vecozo.nl/over-ons/nieuws-en-agenda/2023/Belastingdienst-samenwerking-vecozo/
  • Samen met de andere deelnemers van het Actieprogramma iWlz werken wij een aan nieuwe manier om gegevens uit te wisselen: het iWlz-netwerkmodel. In 2023 is het eerste bronregister, het Indicatieregister van het CIZ, in gebruik genomen. Dit is een belangrijke stap in het efficiënter uitwisselen van gegevens in de langdurige zorg. https://www.vecozo.nl/over-ons/nieuws-en-agenda/2023/livegang-indicatieregister/
  • We hebben de aanbesteding berichtenuitwisseling Wmo en Jeugdwet gewonnen. https://www.vecozo.nl/over-ons/nieuws-en-agenda/2023/aanbesteding-gewonnen-berichtenuitwisseling-wmo-jw/
  • ZorgMatch B.V. heeft haar dienst voor het begeleiden van cliënten in de langdurige zorg gemoderniseerd. Samen met hen hebben we keihard gewerkt aan de succesvolle migratie naar deze nieuwe dienst.
  • Onze directeur Ton Bogerd is door iBestuur geïnterviewd over de e-wallet als Europese digitale identiteit. Vanuit onze deelname aan een van de grootschalige pilots met een European Health Insurance Card (EHIC) vertelt Ton meer over de mogelijkheden, voordelen en uitdagingen die hij ziet. https://onlinetouch.nl/ibestuur/ibestuur-48-2023?html=true#/60/
  • Samen met onze ketenpartners Ketenbureau i-Sociaal Domein, Stichting Inlichtingenbureau en het CAK gingen wij tijdens de Week van de Standaarden in gesprek over de werking van de keten in het sociaal domein en de onderlinge samenwerking. https://www.youtube.com/watch?v=ZUBx6VjyTmo
  • De kick-off van de zorgaanbieders-community vond plaats. Samen met een groep zorgaanbieders gaan we werken aan het verder verbeteren van onze dienstverlening. https://www.vecozo.nl/over-ons/nieuws-en-agenda/2023/terugblik-kick-off-zorgaanbieders-community/
  • We waren aanwezig bij een workshop van het project DC4EU (Digital Credentials 4 Europe) in Lissabon. Samen met de werkgroep kijken we naar een eerste vorm van een e-wallet met daarop een digitale vervanger van de European Health Insurance Card (EHIC). https://www.dc4eu.eu/project/
Terug naar overzicht