Hoe is de overeenkomst tot stand gekomen en wie is erbij betrokken?

Antwoord

Onze aansluitovereenkomst is opgesteld in overleg met de opdrachtgevers van VECOZO. Ook hebben wij externe expertise ingeschakeld om de aansluitovereenkomst te toetsen. Over het proces van invoering zijn brancheorganisaties geïnformeerd en is aanvullend overleg geweest met enkele brancheorganisaties en zorgaanbieders.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen