Ontvangt VECOZO mijn bankgegevens?

Antwoord

Nee, u deelt geen bankgegevens. iDIN laat uw volledige naam (voornamen, tussenvoegsels en achternamen), geboortedatum en geslacht aan ons zien. Het enige dat wij ter controle gebruiken zijn uw voorletters, achternaam en geboortedatum. Op basis van deze gegevens controleren we de ingevulde gegevens van de aanmelding of wijzigingsaanvraag.

Wij zien geen bankrekeningnummer of saldo en er vindt geen betaling plaats.

Meer informatie over iDIN?

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen