Let op: Overgang naar iWmo 3.2 en iJw 3.2 per 3 april 2023. Op maandag 3 april 2023 worden de nieuwe berichtenstandaarden iWmo 3.2 en iJw 3.2 in gebruik genomen. Meer weten?

Welke rollen kent de aansluitovereenkomst?

Antwoord

Er zijn vijf rollen binnen VECOZO: tekenbevoegde, hoofdcontactpersoon, contactpersoon, gebruiker en ICT-beheerder. Hieronder worden deze verder toegelicht.

Tekenbevoegde

De tekenbevoegde is geregistreerd op het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als besturend, natuurlijk persoon. De tekenbevoegde is bevoegd om een overeenkomst met VECOZO aan te gaan. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen of beëindigen.

Om de tekenbevoegde te registreren, hebt u nodig:

 • voor- en achterna(a)m(en) van de gewenste tekenbevoegde;
 • geboortedatum van de gewenste tekenbevoegde;
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk (mobiele) telefoonnummer.

Omdat de tekenbevoegde geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld op het legitimatiebewijs.

Hoofdcontactpersoon

De hoofdcontactpersoon is voor VECOZO het eerste aanspreekpunt. Hij of zij moet in (loon)dienst zijn. De hoofdcontactpersoon is namens de onderneming verantwoordelijk voor de contactpersonen. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen.

De hoofdcontactpersoon ontvangt per post en per e-mail de noodzakelijke, vertrouwelijke gegevens en beheert deze. Om de hoofdcontactpersoon te registreren, hebt u nodig:

 • voor- en achterna(a)m(en) van de hoofdcontactpersoon;
 • geboortedatum van de hoofdcontactpersoon;
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer.

Omdat de hoofdcontactpersoon geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld staat op het legitimatiebewijs.

Contactpersoon

De contactpersoon is verantwoordelijk voor een AGB-code (vestiging) binnen een onderneming. Hij of zij is in (loon)dienst van de onderneming. De contactpersoon beheert gebruikers voor een vestiging.

Om een contactpersoon te registreren, hebt u nodig (per contactpersoon):

 • AGB-code van de betreffende vestiging;
 • naam (voor- en achternaam);
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk telefoonnummer

Zie onze factsheet voor meer informatie over de rol en taken van een contactpersoon.

Gebruiker

Een gebruiker logt in op de website van VECOZO en maakt gebruik van de diensten waar hij/zij toegang toe heeft.

ICT-beheerder

Een ICT-beheerder mag namens uw onderneming (en de onderliggende AGB-codes) medewerkers ondersteunen bij het installeren of vernieuwen van certificaten. Dit is een optionele rol.

Om een ICT-beheerder te registreren, hebt u de naam van deze persoon, afdeling of naam van de externe partij nodig.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen