Welke rollen kent de aansluitovereenkomst?

Antwoord

Wij kennen vijf rollen: tekenbevoegde, hoofdcontactpersoon, contactpersoon, gebruiker en ICT-beheerder. Hieronder worden deze verder toegelicht.

Tekenbevoegde

De tekenbevoegde is geregistreerd op het uittreksel van de Kamer van Koophandel als besturend, natuurlijk persoon. De tekenbevoegde is bevoegd om een overeenkomst met VECOZO aan te gaan. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen of beëindigen.

Om de tekenbevoegde te registreren, zijn de volgende gegevens nodig van diegene:

 • voor- en achternaam*
 • geboortedatum
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres
 • persoonsgebonden zakelijk (mobiele) telefoonnummer

* In verband met de identificatie van de tekenbevoegde moet u de namen opgeven zoals vermeld staan op het legitimatiebewijs.

Hoofdcontactpersoon

De hoofdcontactpersoon is voor ons het eerste aanspreekpunt. Hij of zij moet in (loon)dienst zijn en is namens de onderneming verantwoordelijk voor de contactpersonen.

De hoofdcontactpersoon ontvangt per post en per e-mail (vertrouwelijke) gegevens en beheert deze. Om de hoofdcontactpersoon te registreren zijn de volgende gegevens nodig van diegene:

 • voor- en achternaam*
 • geboortedatum
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres
 • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer

*In verband met de identificatie van de hoofdcontactpersoon moet u de namen opgeven zoals vermeld staan op het legitimatiebewijs.

Contactpersoon

De contactpersoon is verantwoordelijk voor een AGB-code (vestiging) binnen een onderneming. Hij of zij is in (loon)dienst van de onderneming. De contactpersoon beheert de gebruikersaccounts voor een vestiging.

Om een contactpersoon te registreren, zijn de volgende gegevens nodig:

 • AGB-code van de betreffende vestiging
 • voor- en achternaam
 • persoonsgebonden zakelijk e-mailadres
 • persoonsgebonden zakelijk telefoonnummer

Meer informatie over de rol en taken van een contactpersoon

Gebruiker

Een gebruiker logt in op onze website en maakt gebruik van de diensten waar hij/zij toegang toe heeft.

ICT-beheerder

Een ICT-beheerder mag namens uw onderneming (en de onderliggende AGB-codes) medewerkers ondersteunen bij het koppelen van een authenticatiemiddel aan het account. Dit is een optionele rol.

Om een ICT-beheerder te registreren, heeft u de naam van deze persoon, de afdeling of de externe partij nodig.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen